Tisk

3/2024


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Rakúské výplatné známky 50 kr. z emisie 1867 / Kveton

Poštovní historie popřevratového období 1918-1920 (1924), České země (sběratelské aspekty) / Weissenstein

Rekonštrukcia archu skúšobnej tlače hodnoty 2000 h – T.G.M. 1920 / Ceselka

Štátovky 10 Kčs / (1945) / Pavúk

Celoživotnú zbierku mincí Václava Brunu vydražili za milióny eur / Machová

Z OBSAHU

 • (1)     Rakúské výplatné známky 50 kr. z emisie 1867
 • (4) Rekonštrukcia archu skúšobnej tlače hodnoty 2000 h – T.G.M. 1920
 • (6) Poštovní historie popřevratového období 1918-1920 (1924), České země (sběratelské aspekty)
 • (10) Jíčínské pěší pluky
 • (15) PL 1381A bez TV existuje
 • (21) Štátovky 10 Kčs / (1945)
 • (23) GBLA známky kapitána Šlechtu
 • (II) Celoživotnú zbierku mincí Václava Brunu vydražili za milióny eur
 • (příloha 1 - 4 ) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 27. část

 

  AUS DEM INHALT

 • (1)     Österreichische Freimarken 50 kr. der Ausgabe 1867
 • (4) Bogenrekonstruktion des 2000 H. Probedruckes T.G.M. 1920
 • (6) Postgeschichte der Zeit nach dem Umsturz 1918-1920 (1924), Böhmische Länder (sammlerische Aspekte)
 • (10) Die Infanterieregimenter von Jičín
 • (15) Der PL 1381A ohne Druckfehler existiert
 • (21) Die Staatsnoten 10 Kčs / (1945
 • (23) GBLA - Briefmarken des Kapitän Šlechta
 • (II) Die Münz-Lebenssammlung von Václav Bruna wurde für Millionen Euro versteigert
 • (Anlage 1 – 4) Das Postamt 602 00 Brno 2 – Teil 27

 

 FROM THE CONTENTS

 • (1)     Austrian postage stamps 50 kr. of the 1867 issue
 • (4) Sheet reconstruction of the 2000 H. Proof T.G.M. 1920
 • (6) Postal history of the period after the revolution 1918-1920 (1924), Bohemian lands (collector's aspects)
 • (10) The infantry regiments of Jičín
 • (15) The PL 1381A without printing error exists
 • (21) 10 Kčs state notes / (1945)
 • (23) GBLA - Stamps of Captain Šlechta
 • (II) Václav Bruna's lifetime coin collection was auctioned for millions of euros
 • (Appendix 1 – 4) The post office 602 00 Brno 2 - part 27
Tisk

Vyjádření redakčního kolektivu MR k odvolání odpovědného redaktora J. Petříka

Nabídka vydavatelství
merkurrevue
filatelie
europrinty