Tisk

6/2005

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 06/2005 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • ( 01 ) Jak také mohly vypadat známky Porta coeli
 • ( 03 ) Chybějící písmo „S“ na přetisku SO 1920
 • ( 07 ) Čs. Předběžné a souběžné frankové poštovní formuláře – poštovní příkazy (6)
 • ( 14 ) Osudy Puly očima sběratele
 • ( 16 ) Czeslaw Slanina – Dvě tváře rytcova života (I)
 • ( 20 ) Denominácia rumunskej meny a jej propagácia na známkách

AUS DEM INHALT

 • ( 03 ) Fehlendes „S“ im Überdruck auf Eilmarken SO 1920
 • ( 07 ) Tschechoslowakische vor- und mitlaufende frankierte Postformulare (6) – Postaufträge
 • ( 14 ) Schicksal von Pula philatelistisch gesehen
 • ( 20 ) Rumänische Währung und ihre Werbung auf Briefmarken

FROM THE CONTENTS

 • ( 03 ) Missing „S“ in the overprint SO 1920
 • ( 07 ) Czechoslovak Preliminary and Parallel Franked Postal Forms (6)-Postal Orders
 • ( 14 ) Story of Pula seen by philatelists
 • ( 17 ) Denomination of Rumanian currency and its publicity on stamps