Tisk

5/2005

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 05/2005 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • ( 01 ) Prof. Josef Liesler zemřel
 • ( 02 ) Ivan Schurmann známý, neznámý
 • ( 05 ) Postupný nárust vad přetisků SO 1920 na ZP
 • ( 08 ) Čs. Předběžné a souběžné frankované poštovní formuláře – peněžní poukázky (5)
 • ( 13 ) Poštovní proměny Rijeky
 • ( 15 ) Peníze a jnotaje
 • ( 17 ) O dozoru při tisku čs. poštovních cenin
 • ( 21 ) BRNO: Pohled na hodnocení exponátů ČSR I
 • ( 22 ) Polní pošta tankistů Svobodovy armády

AUS DEM INHALT

 • ( 02 ) Ivan Schurmann – bekannt und unbekannt
 • ( 08 ) Tschechoslowakische vor- und mitlaufende frankierte Postformulare (5)
 • ( 17 ) Aufsicht beim Druck der tschechoslowa­kischen Postwertzeichen
 • ( 22 ) Feldpost der Panzereinheiten der Svoboda-Armee

FROM THE CONTENTS

 • ( 02 ) Ivan Schurmann – known and unknown
 • ( 08 ) Czechoslovak Preliminary and Parallel Franked Postal Forms (5)
 • ( 13 ) Postal Transformations of Rijeka (Fiume)
 • ( 17 ) Supervision of the Print of Czechoslovak Stamps
 • ( 22 ) Field Post of the Tank Crews of the Svoboda´s Army