Tisk

3/2005

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 03/2005 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • (02) Červený kříž – 1920: padělky či zneužité štočky?
 • (04) Navrhovaný obloukový typ V. Kresby Hradčan
 • (07) Čs. Předběžné a souběžné frankované pošt. formuláře – peněžní poukázky (3)
 • (13) Jak na poškozené bankovky
 • (17) Ohlédnutí za výstavou BRNO 2005
 • (21) Rekomandační razítko Cukmantlu ve Slezsku
 • (23) Poštovní proměny Terstu
 • (26) O dozoru při tisku čs. poštovních cenin
 • (29) Osvobozená republika 150 h – CDV 26 (2)

AUS DEM INHALT

 • (02) Rotes Kreuz 1920: Fäschungen oder missgebrauchte Druckstocke?
 • (04) Vorgeschlagener Bogen-Typ der fünften Zeichnung der Hradschin-Marken
 • (07) Tschechoslowakische vor- und mitlaufende frankierte Postformulare (2)
 • (13) Was mit den beschädigten Banknoten
 • (17) Europäische Ausstellung Brno 2005
 • (21) Einschreibestempel des Postamts Cukmantl
 • (29) „Befreite Republik“ – Wert 150 h CDV 26 (2)

FROM THE CONTENTS

 • (02) Red Cross 1920 – Forgeries or Misused Blocks?
 • (04) Proposed Arc Type of the Fifth Drawing of Hradčany Stamps
 • (07) Czechoslovak Preliminary and Parallel Franked Postal Forms (2)
 • (13) Wat to do with Damaged Notes
 • (17) European Exhibition Brno 2005
 • (21) Registered Mail Postmark of Cukmantl
 • (29) „Liberated Republic“ – Value 150 h CDV 26.