Tisk

6/2006

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 06/2006 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • (01) 80 let od vydání emise Praha-Tatry
 • (05) Plebiscitní razítka (III. část)
 • (09) Zdeněk Sklenář a čs. známková tvorba
 • (11) Perfiny na čs. známkách 1923–1926
 • (17) 170 let pošty Žďár nad Sázavou
 • (21) Hospodářství a věda 1920 (IV. část)
 • (26) Připravovaná bankovka 500 Kčs B
 • (28) Poukázky Uherské revoluční vlády 1849
 • (31) Neprávem opomíjená osobnost (Stickney)

AUS DEM INHALT

 • (01) 80 Jahre der Ausgabe Praha-Tatry
 • (05) Plebiszit – Stempel (III. Teil)
 • (09) Zdeněk Sklenář und die tschechoslowa­kischen Briefmarke
 • (11) Perfins auf tschechoslowa­kischen Briefmarken 1923 – 1926
 • (17) 170 Jahre des Postamtes Žďár nad Sázavou
 • (21) Wirtschaft und Wissenschaft (IV. Teil)
 • (26) Die vorbereitete Banknote 500 Kčs B
 • (28) Gutscheine der Ungarischen revolutionären Regierung 1849
 • (31) Zu unrecht vergessene Persönlichkeiten (Stickney)

FROM THE CONTENTS

 • (01) 80 years of the Praha-Tatry issue
 • (05) Plebiscite markings (part III)
 • (09) Zdeněk Sklenář and czechoslovak Stamps
 • (11) Perfins on czechoslovak stamps 1923 – 1926
 • (17) 170 years of the post office Žďár nad Sázavou
 • (21) Agriculture and science (part IV)
 • (26) The prepared banknote 500 Kčs B
 • (28) Vouchers of the Hungarian revolutionary government 1849
 • (31) Forgotten personalities (Stickney)