Tisk

5/2006

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 05/2006 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • (02) Od vydání emise „ Umění 1966“ uplyne 40 let
 • (06) Plebiscitní razítka (II.část)
 • (08) Výstava Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006
 • (11) Názor znalců na článek „Špatná zpráva“ v časopise Filatelie 8/2006
 • (13) Otázky vzniklé nad článkem o padělcích
 • (21) Dr. Walter Rauch – 80 let
 • (22) Hospodářství a věda (III.část)
 • (25) Rakouské státovky 5 zlatých z r.1866
 • (26) Falešné celistvosti Slovenského štátu
 • (28) Provokace na pokračování

AUS DEM INHALT

 • (02) 40 Jahre der Ausgabe „Kunst 1966“
 • (06) Stempel des Plebiszit-Gebietes (II.Teil
 • (08) Die Ausstellung Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006
 • (11) Prüfer zum Artikel „Eine schlechte Nachricht“ in Filatelie 8/2006
 • (13) Der Artikel über Fälschungen bring neue Fragen
 • (21) Dr. Walter Rauch – 80 Jahre
 • (25) Wirtschaft und Wissenschaft (III. Teil)
 • (26) Österreichsche Staatsnoten zu 5 Gulden der Ausgabe 1866
 • (28) Gefälschte Belege der Slowakei 1939
 • (32) Provokationen in Fortsetzung

FROM THE CONTENTS

 • (02) 40 years of the “Art 1966” issue
 • (06) Postmarks of the Plebiscite area (Part II)
 • (08) The exhibition Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006
 • (11) Experts about the article “A bad message” in Filatelie 8/2006
 • (13) The article about forgeries bring new questions
 • (21) Dr. Walter Rauch – 80 years
 • (25) Economics and science (Part III)
 • (26) Austrian state notes of 5 guldens, issue 1866
 • (28) Forged Slovakia 1939 covers
 • (32) Provocations continued