Tisk

3/2006

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 03/2006 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • (02) Poštovní formuláře nebo poštovní ceniny?
 • (08) Trojjazyčné poštovní formuláře po 28.10.1918
 • (10) Zajímavosti ze světa známek RSFSR a SSSR
 • (12) Přehled neoficiálních příležitostných celin
 • (14) Filatelistický trh
 • (19) Hospodářství a věda 1920 (I)
 • (25) 50. narozeniny F. Horniaka
 • (27) Edice ,,Vysočina na poštovních známkách“
 • (32) Nové známky ČR
 • ( I ) Výsledky ankety ,,Česká známka roku 2005“

AUS DEM INHALT

 • (02) Postalische Formulare oder Postwertzeichen?
 • (08) Dreisprachige Formulare nach dem 28.10.1918
 • (10) Interessantes aus der Markenwelt der RSFSR und der UdSSR
 • (12) Übersicht der inoffiziellen Sonderganzsachen
 • (14) Der philatelistische Markt
 • (19) Die Ausgabe Wirtschaft und Wissenschaft 1920 (I)
 • (25) 50. Geburtstag von F. Horniak
 • (27) Literatur: ,,Das böhmisch-mährische Hochland auf Briefmarken“
 • (32) Neue tschechische Briefmarken
 • ( I ) Ergebnisse des Wettbewerbes ,,Die tschechische Briefmarke des Jahres 2005“

FROM THE CONTENTS

 • (02) Postal forms or postal stationery?
 • (08) Forms in three languages after 28.10.1918
 • (10) Interesting from the world of stamps of the RSFSR and the USSR
 • (12) Overview of the unofficial special postal stationery
 • (14) The philatelic market
 • (19) The “Economy and science” issue from 1920 (I)
 • (25) 50th Birthday of F. Horniak
 • (27) Literature: “The Bohemian-Moravian Highland on stamps”
 • (32) New Czech stamps
 • ( I ) Results of the competition “The Czech stamp of the year 2005”