Tisk

2/2006

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 02/2006 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • (01) 60 let leteckých známek 1946
 • (04) Uhřice – k poštovní historii jedné moravské obce
 • (07) Čs. předběžné a souběžné frankované poštovní formuláře (8)
 • (12) Čs. státovky 500Kč vzoru 1919, K60
 • (15) Košická známka 13K růžová
 • (19) Rozporuplná osobnost J. Lukavský
 • (22) Zkusmé tisky Masaryk 1923–25
 • (23) Kolkování bankovek v roce 1919 (II)
 • (30) Slovenská známková tvorba 2005

AUS DEM INHALT

 • (01) 60 Jahre Flugpostmarken 1946
 • (04) Uhřice – Postgeschichte einer mährischen Gemeinde
 • (07) Frankierte ČSR-Vorläufer und Mitläufer-

  Formulare (8)

 • (12) Tschechoslowakische Staatsnoten 500 Kč des Musters1919,K60
 • (15) 13 K rosa der Kaschauer Ausgabe
 • (19) Die Widerspruchsvolle Persönlichkeit von

  J.Lukavský

 • (22) Probedrucke Masaryk 1923–25
 • (23) Abstempelung der Banknoten im Jahr 1919 (II)
 • (30) Die slowakische Briefmarkenpro­duktion 2005

FROM THE CONTENTS

 • (01) 60 years of airmail stamps 1946
 • (04) Uhřice – postal history of a Moravian place
 • (07) Franked Czechoslovak forerunner and withrunner

  forms (8)

 • (12) Czechoslovak state issued banknotes 500 K of the 1919 type, K60
 • (15) 13 K pink of the Košice issue
 • (19) The inconsistent personality of J. Lukavský
 • (22) Proofs of the Masaryk issues 1923–25
 • (23) Stamping of banknotes in 1919 (II)
 • (30) Slovakian stamp production 2005