Tisk

2/2007

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 02/2007 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • (01) Vzácné celistvosti z Mikulova
 • (04) Plebiscitní razítka
 • (08) „Nepřípustné“ dopisy z 50. a 60. let
 • (10) Košický aršík – deskové vady
 • (12) Tajemství šifry JINDRA S.
 • (20) Zemřel Walter Rauch
 • (23) Mezinárodní odpovědky
 • (27) Mimořádný letecký dopis
 • (28) Hospodářství a věda 1923 (I. část)
 • (31) 70 let Emila Pelikána
 • (31) Nové známky SR a ČR

AUS DEM INHALT

 • (01) Seltene Belege aus Nikolsburg
 • (04) Plebiszitstempel
 • (08) „Unzulässige“ Briefe aus den 1950er und 1960er Jahren
 • (10) Plattenfehler des Kaschauer Blocks
 • (12) Das Geheimnis der Signatur „JINDRA S.“
 • (20) Walter Rauch gestorben
 • (23) Internationale Antwortscheine
 • (27) Ein außerordentlicher Flugpostbrief
 • (28) Wirtschaft und Wissenschaft 1923 (I. Teil)
 • (31) Emil Pelikán – 70 Jahre
 • (31) Neue tschechische und slowakische Briefmarken

FROM THE CONTENTS

 • (01) Scarce covers from Mikulov
 • (04) Plebiscite postmarks
 • (08) “Not admitted“ covers from the 1950s and 1960s
 • (10) Plate flaws of the Kosice minisheet
 • (12) The secret of the code “JINDRA S.“
 • (20) Walter Rauch deceased
 • (23) International reply coupons
 • (27) Extraordinary air mail cover
 • (28) Agriculture and science 1923 (I. part)
 • (31) Emil Pelikán – 70 years
 • (31) New Czech and Slovak postage stamps