Tisk

6/2010

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Z OBSAHU:
 • (1) Po valné hromadě SČF
 • (2) Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914–18 (VI. část)
 • (5) Úspěch vystavovatelů z ČR na výstavě London 2010
 • (6) Známkové sešitky Rakouska 1909–1918
 • (8) Švýcarské kantony Curych, Ženeva a Basilej
 • (10) M. Burrus – jeho světové unikáty
 • (14) Rekordní frankatura z měnové reformy 1953
 • (16) Kapitán James Cook (I. část)
 • (19) Albín Brunovský – nedožité jubileum
 • (22) Gilošírky pražské cedulové tiskárny (I. část)
 • (25) Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XIII. část)

AUS DEM INHALT

 • (1) Nach der Hauptversammlung des SČF
 • (2) Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil VI)
 • (5) Erfolg tschechischer Aussteller auf der Ausstellung London 2010
 • (6) Markenheftchen von Österreich 1909–1918
 • (8) Schweizer Kantone Zürich, Genf und Basel
 • (10) M. Burrus – seine einzigartigen Weltunikate
 • (14) Rekordfrankatur der Währungsreform 1953
 • (16) Kapitän James Cook (Teil I)
 • (19) Albín Brunovský – sein nicht erlebtes Jubiläum
 • (22) Guillochiermas­chinen der Druckerei der Zentralbank (Teil I)
 • (25) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil XIII)

FROM THE CONTENTS

 • (1) After the General meeting of the SČF
 • (2) Austria-Hungary and Europe after World War I (Part VI)
 • (5) Success of Czech exhibitors at the London 2010 exhibition
 • (6) Stamp Booklets of Austria 1909–1918
 • (8) Swiss cantons Zurich, Geneva and Basel
 • (10) M. Burrus – his world-unique stamps
 • (14) Record franking from the currency reform 1953
 • (16) Captain James Cook (Part I)
 • (19) Albín Brunovský – his not experienced anniversary
 • (22) Guilloching machines of the Central Bank in Prague (Part I)
 • (25) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part XIII)