Tisk

3/2010

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 03/2010:

Z OBSAHU:

 • (1) Použití rakouských známek emise 1867 ve funkci fiskálních známek
 • (2) Počátky letecké pošty v Rakousku-Uhersku
 • (5) Zemřel Ing. Jan Karásek
 • (6) Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914–1918 (III. část)
 • (10) TGM 1920 (III.část)
 • (12) Řád „berličkového kříže“ první Rakouské republiky
 • (13) Významný český filatelista Josef Kálal
 • (16) Klub Monte Carlo oslavil 10. výročí vzniku
 • (18) Prvá korunovácia na známkách Anglie 1911 (II. část)
 • (22) Odešel grafik Oldřich Pošmurný
 • (25) Hrady a zámky na známkách z území ČSR (X. část)

AUS DEM INHALT

 • (1) Österreichische Briefmarken 1867 als Stempelmarken verwendet
 • (2) Anfänge der Luftpost in Österreich-Ungarn
 • (5) Ing. Jan Karasek verstorben
 • (6) Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil III)
 • (10) TGM 1920 (Teil III)
 • (12) Der „Krückenkreuz“- Orden der ersten österreichischen Republik
 • (13) Der bedeutende tschechische Philatelist Josef Kálal
 • (16) Der Monte-Carlo-Club feierte sein 10. Jubiläum
 • (18) Die erste Krönung auf englischen Briefmarken 1911 (Teil II)
 • (22) Nachruf: der Grafiker Oldřich Pošmurný
 • (25) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil X)

FROM THE CONTENTS

 • (1) Austrian stamps of the 1867 issue used as revenues
 • (2) Beginnings of airmail in Austria-Hungary
 • (5) Ing. Jan Karasek died
 • (6) Austria-Hungary and Europe after World War I (Part III)
 • (10) TGM 1920 (Part III)
 • (12) The „Crutch Cross“ Order of the first Austrian Republic
 • (13) The famous Czech philatelist Josef Kálal
 • (16) The Monte Carlo Club celebrated its 10th jubilee
 • (18) The first coronation on stamps of England 1911 (Part II)
 • (22) Obituary: the graphic artist Oldřich Pošmurný
 • (25) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part X)