Tisk

2/2010

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 02/2010:

Z OBSAHU:

 • (2) Převrácený přetisk „SO 1920“ na 500h Hradčany
 • (4) Vojenská letecká pošta z pevnosti Přemyšl
 • (7) Nové poznatky k typologii modrých Merkurů 1851
 • (9) TGM 1920 (II. část)
 • (13) Tvůrce známek Ivan Schurmann – 75 let
 • (16) Lucas Cranach a zpolitizovaná rytina
 • (18) Prvá korunovácia na známkach – Anglie 1911
 • (21) Blokový materiál známek „Rimavská Sobota“ 1945 (II)
 • (24) Ústřední kurýrní služba v NDR (dokončení)
 • (26) Hrady a zámky na známkách z území ČSR (IX. část)
 • (vl. str.II) Rakousko-Uhersko a Evropa po I. světové válce (II. část)

AUS DEM INHALT

 • (2) Kopfstehender Aufdruck „SO 1920“ auf 500h Hradschin
 • (4) Militärische Luftpost aus der Festung Przemysl
 • (7) Neue Erkenntnisse zur Typologie der blauen Merkure 1851
 • (9) TGM 1920 (Teil II)
 • (13) Briefmarkenautor Ivan Schurmann – 75 Jahre
 • (16) Lucas Cranach und ein politisierter Stich
 • (18) Die erste Krönung auf Briefmarken – England 1911
 • (21) Druckbogen der Ausgabe „Rimavská Sobota“ 1945 (Ende)
 • (24) Zentraler Kurierdienst der DDR (Ende)
 • (26) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil IX)
 • (Einlage Seite II) Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil II)

FROM THE CONTENTS

 • (2) Inverted overprint „SO 1920” on 500h Hradčany
 • (4) Military air mail from the fortress of Przemysl
 • (7) New findings on the typology of the blue Merkurs 1851
 • (9) TGM 1920 (Part II)
 • (13) Stamp author Ivan Schurmann – 75 years
 • (16) Lucas Cranach and a politicized engraving
 • (18) The first coronation on stamps – England 1911
 • (21) Panes of the „Rimavská Sobota” 1945 issue (End)
 • (24) The „Zentraler Kurierdienst” courier mail in the GDR (End)
 • (26) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part IX)
 • (Enclosure Page II) Austria-Hungary and Europe after World War I (Part II)