Tisk

1/2010

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 01/2010:

Z OBSAHU:

 • (1) Úvodem k jubilejnímu 15. ročníku MR
 • (2) Novinové kolkové známky (III. část)
 • (5) Rakousko – Uhersko a Evropa po I. světové válce (I. část)
 • (8) 90 let od vydání emise TGM 1920 (I. část)
 • (10) (Česká známková tvorba v roce 2009
 • (12) Archový materiál emise „Rimavská Sobota“ z r. 1945 (I. část)
 • (15) Přetisková vada II. leteckého vydání ČSR I
 • (16) Letecká linka SCADTA do Ecuadoru
 • (20) Gilbertovy ostrovy
 • (24) Ústřední kurýrní pošta v NDR (XV. část)
 • (26) Hrady a zámky na známkách z území ČSR (VIII. část)

AUS DEM INHALT

 • (1) Zur Einleitung ins 15. Jahr der Merkur-Revue
 • (2) Zeitungsstempel­marken (Teil III)
 • (5) Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil I)
 • (8) 90 Jahre der Ausgabe TGM 1920 (Teil I)
 • (10) Die tschechischen Briefmarken des Jahres 2009
 • (12) Druckbogen der Ausgabe „Rimavská Sobota“ 1945 (Teil I)
 • (15) Überdruckfehler auf der II. Flugpost-Ausgabe
 • (16) Die SCADTA-Fluglinie nach Ecuador
 • (20) Die Gilbert-Inseln
 • (24) Zentraler Kurierdienst der DDR (Teil XV)
 • (26) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil VIII)

FROM THE CONTENTS

 • (1) Introduction to the 15th year of Merkur-Revue
 • (2) Newspaper fiscal stamps (Part III)
 • (5) Austria-Hungary and Europe after World War I (Part I)
 • (8) 90 years of the TGM 1920 issue (Part I)
 • (10) Czech stamps of the year 2009
 • (12) Panes of the „Rimavská Sobota“ 1945 issue (Part I)
 • (15) Overprint error on the II. Airmail Issue
 • (16) The SCADTA airline to Ecuador
 • (20) The Gilbert Islands
 • (24) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (Part XV)
 • (26) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part VIII)