Tisk

1/2011

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Z OBSAHU:

 • (1) Problematický emisní rok 2010 známek ČR
 • (2) Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914-18 (VII. část)
 • (5) Rytiny známek „Zimní hry“ a 1Kč „TGM“ K. Seizingera
 • (6) Kamila Štanclová – Kállayová
 • (7) Radana Podzemná – Hamsíková
 • (11) Český šlechtický kříž a Řád bílého lva
 • (12) Jindřich Kostrba – zakladatel čs. vojenského letectví
 • (16) Kapitán James Cook (II. část)
 • (18) Katastrofická pošta společnosti „Imperial Airways“
 • (22) Gilošírky pražské cedulové tiskárny (II. část)
 • (26) Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XIV. část)

AUS DEM INHALT

 • (1) Das problematische tschechische Briefmarkenjahr 2010
 • (2) Österreich-Ungarn und Europa nach dem Krieg 1914-18 (Teil VII)
 • (5) Seizingers Stiche der Marken „Winterspiele“ und 1 Kč „TGM“
 • (6) Kamila Štanclová – Kállayová
 • (7) Radana Podzemná – Hamsíková
 • (11) Das Böhmische Adelskreuz und der Orden des Weißen Löwen
 • (12) Jindřich Kostrba – der Gründer des tschechosl. Militär-Flugwesens
 • (16) Kapitän James Cook (Teil II)
 • (18) Katastrophenpost der „Imperial Airways“
 • (22) Guillochiermaschinen der Druckerei der Zentralbank in Prag (Teil II)
 • (26) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XIV)

FROM THE CONTENTS

 • (1) The problematic Czech stamp year 2010
 • (2) Austria-Hungary and Europe after the War 1914–18 (Part VII)
 • (5) Seizinger´s engravings of the stamps „Winter Games” and 1 Kč „TGM“
 • (6) Kamila Štanclová – Kállayová
 • (7) Radana Podzemná – Hamsíková
 • (11) The Bohemian Nobles Cross and the Order of the White Lion
 • (12) Jindřich Kostrba – the founder of the Czechoslovak Military aviation
 • (16) Captain James Cook (Part II)
 • (18) Crash mail of the „Imperial Airways” company
 • (22) Guilloching machines of the Central Bank in Prague (Part II)
 • (26) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part XIV)