Tisk

2/2011

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Z OBSAHU:

 • (1) 50. výročí letu J. A. Gagarina
 • (2) Chybný přetisk „SO 1990“
 • (4) Rakousko – Uhersko a Evropa po válce 1914 – 18 (VIII. část)
 • (6) Mezinárodní odpovědky Protektorátu Č + M (I. část)
 • (10) Rytec Bedřich Housa – 80 let
 • (16) Pitcairn Islands (I. část)
 • (20) Lucemburkové na českém trůně
 • (22) ČSR I – zajímavé celistvosti
 • (24) Výstava Karla Zemana v Praze
 • (25) Vynikající slovenská publikace pro mladé filatelisty
 • (26) Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XV. část)

AUS DEM INHALT

 • (1) 50. Jahrestag des Fluges von J. A. Gagarin
 • (2) Fehlerhafter Aufdruck „SO 1990“
 • (4) Österreich-Ungarn und Europa nach dem Krieg 1914–19 (Teil VIII)
 • (6) Internationale Antwortscheine des Protektorats B+M (Teil I)
 • (10) Der Stecher Bedřich Housa 80-Jährig
 • (16) Pitcairn Islands (Teil I)
 • (20) Luxemburger auf dem tschechischen Thron
 • (22) ČSR I – interessante Belege
 • (24) Karel Zeman-Ausstellung in Prag
 • (25) Slowakische Publikation für junge Philatelisten
 • (26) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XV)

FROM THE CONTENTS

 • (1) 50. Anniversary of the flight of J. A. Gagarin
 • (2) Faulty overprint „SO 1990“
 • (4) Austria-Hungary and Europe after the War 1914–19 (Part VIII)
 • (6) International Reply Coupons of the Protectorate B + M (Part I)
 • (10) The engraver Bedřich Housa – 80 years
 • (16) Pitcairn Islands (Part I)
 • (20) The Luxembourgs on the Czech throne
 • (22) ČSR I – interesting items
 • (24) Karel Zeman – exhibition in Prague
 • (25) Slovak publication for young philatelists
 • (26) Fortresses and castles on stamps from former ČSR territory (Part XV)