Tisk

4/2011


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU:
 • (2) REPÜLÖ POSTA 1918 v Uhersku (II. část)
 • (7) Neznámé a nezvyklé známkové „svitky" z N. Zélandu
 • (10) Mezinárodní odpovědky Protektorátu Č+M (III. část)
 • (12) Vzácné zkusmé tisky Slovenska 1939
 • (14) 75. narozeniny významného rytce M. Ondráčka
 • (15) „Zvěrokruh" Alfonse Muchy – vydání ČR a Rakouska
 • (16) Dobytí jižního pólu (Amundsen) (I. část)
 • (20) Emisní ročník 2010 známek Slovenské republiky
 • (22) Architekt A. Wiehl a jeho dílo na známkách ČSR
 • (23) Ivan Strnad ve známkové tvorbě ČSR
 • (26) Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XVII. část)

AUS DEM INHALT

 • (2) REPÜLÖ POSTA 1918 in Ungarn (Teil II)
 • (7) Unbekannte und ungewöhnliche „Markenrollen" von Neuseeland
 • (10) Internationale Antwortscheine des Protektorats B+M (Teil III)
 • (12) Seltene Druckproben der Slowakei 1939
 • (14) 75. Geburtstag des bedeutenden Stechers M. Ondráček
 • (15) „Zodiak" von Alphonse Mucha - Ausgaben von ČR und Österreich
 • (16) Eroberung des Südpols (Amundsen) (Teil I)
 • (20) Das Briefmarkenjahr 2010 den Slowakischen Republik
 • (22) Architekt A. Wiehl und sein Werk auf Briefmarken der ČSR
 • (23) Ivan Strnad in der Briefmarkenproduktion der Tschechoslowakei
 • (26) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XVII)

FROM THE CONTENTS

 • (2) REPÜLÖ POSTA 1918 in Hungary (Part II)
 • (7) Unknown and unusual stamp „coils" of New Zealand
 • (10) International Reply Coupons of the Protectorate B + M (Part III)
 • (12) Rare proofs of Slovakia 1939
 • (14) 75th Birthday of the eminent engraver M. Ondráček
 • (15) "Zodiac" by Alphonse Mucha – Czech and Austrian issues
 • (16) Conquest of the South Pole (Amundsen) (Part I)
 • (20) The 2010 postage stamps of the Slovak Republic
 • (22) Architect A. Wiehl and his work on stamps of Czechoslovakia
 • (23) Ivan Strnad in the stamp production of Czechoslovakia
 • (26) Fortresses and castles on stamps from former ČSR territory (Part XVII)