Tisk

5/2011


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU:
 • (1)  65. výročí 1. letu New York – Praha
 • (2)  REPÜLÖ POSTA (III. část – dokončení)
 • (5) Publikace „WEIPERT FALZUM“
 • (6) 60 let emise „Čs. lázně 1951“
 • (11) Zajímavosti z Francie
 • (13) Tajné rytecké značky na čs. známkách
 • (16) Dobytí jižního pólu (Amundsen) (II. část)
 • (18) Odešel V. Houška, bývalý šéfredaktor „Filatelie“
 • (20) Aféra padělatelů rakousko-uherských státovek
 • (23) I. česko-slovenská výstava „Vysoké Mýto 2011“
 • (25) Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XVIII. část)

AUS DEM INHALT

 • (1)  65. Jahrestag des Erstfluges New York - Prag
 • (2)  REPÜLÖ POSTA 1918 in Ungarn (Teil III - Ende)
 • (5) Die Publikation „WEIPERT FALZUM“
 • (6) 60 Jahre der Ausgabe „Tschechoslowakische Bäder 1951“
 • (11) Interessantes aus Frankreich
 • (13) Geheime Gravur-Markierungen auf tschechoslowakischen Marken
 • (16) Eroberung des Südpols (Amundsen) (Teil II)
 • (18) Nachruf: V. Houška, ehemaliger Chefredakteur der „Filatelie“
 • (20) Fälscheraffäre österreichisch-ungarischer Staatsnoten
 • (23) I. Tschecho-Slowakische Ausstellung „Vysoké Mýto 2011“
 • (25) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XVIII)

FROM THE CONTENTS

 • (1)  65th Anniversary of the first flight New York - Prague
 • (2)  REPÜLÖ POSTA 1918 in Hungary (Part III - End)
 • (5) The publication “WEIPERT FALZUM”
 • (6) 60 Years of the issue “Czechoslovak spas 1951”
 • (11) Interesting information from France
 • (13) Secret engraved markings on Czechoslovak stamps
 • (16) Conquest of the South Pole (Amundsen) (Part II)
 • (18) Obituary: V. Houška, former chief editor of “Filatelie”
 • (20) Forgery affair of Austro-Hungarian state notes
 • (23) I. Czecho-Slovak Exhibition “Vysoké Mýto 2011”
 • (25) Fortresses and castles on stamps from former ČSR territory (Part XVIII)

65. výročí 1. letu New York – Praha     1
REPÜLÖ POSTA (III. část – dokončení)    2
Publikace „WEIPERT FALZUM“    5
60 let emise „Čs. lázně 1951“    6
Zajímavosti z Francie    11
Tajné rytecké značky na čs. známkách    13
Dobytí jižního pólu (Amundsen) (II. část)    16
Odešel V. Houška, bývalý šéfredaktor „Filatelie“    18
Aféra padělatelů rakousko-uherských státovek...........................20
I. česko-slovenská výstava „Vysoké Mýto 2011“    23
Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XVIII. část)    25