Tisk

6/2011


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) 50 let od vydání emise "Motýli" M. Švabinského
 • (2) Předtisková vada II. leteckého vydání ČSR I
 • (3) Tajné rytecké značky na čs. známkách (II. část)
 • (5) Lodní pošta na Labi. Pošta z parníků SBDG
 • (13) Malta (I. část)
 • (16) Aféra padělatelů rakousko-uherských státovek (dokončení)
 • (19) Zajímavé falzum švýcarské známky
 • (22) Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XIX. část)
 • (II) Z letecké poštovní historie
 • (IV) Duch Ženevy a filatelie v ČSR

AUS DEM INHALT

 • (1) 50 years of the "Butterfly" - issue by M. Švabinský
 • (2) Printing error of the Second Czechoslovak Airmail Issue
 • (3) Secret engraved markings on Czechoslovak stamps (Part II)
 • (5) Ship mail the Labe river. Mail from SBDG steamers
 • (13) Malta (Part I)
 • (16) Forger-affair of the Austro-Hungarian government state notes (end)
 • (19) Interesting forgery of a Swiss stamp
 • (22) Fortesses and castels on stamps from former ČSR territory (Part XIX)
 • (II) From the history of airmail: EAMS
 • (IV) The Spirit of Geneva and philately in the ČSR

FROM THE CONTENTS

 • (1)  50 Jahre der Ausgabe "Schmetterlinge" von M. Švabinský
 • (2)  Aufdruckfehler der II. tschechoslowakischen Flugpostaugabe
 • (3) Geheime Gravur-Markierungen auf tschechoslowakischen Marken (Teil II)
 • (5) Elbe-Schiffpost von Dampfernn der SBDG
 • (13) Malta (Teil I)
 • (16) Fälscher-Affäre von österreichischer - ungarischen Staatsnoten (Ende)
 • (19) Interessante Fälschung einer Schweizer Briefmarke
 • (22) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebeit der ehem. ČSR (Teil XIX)
 • (II) Aus der Geschichte der Flugpost: EAMS
 • (IV) Der Geist von Genf und Philatelie in der ČSR

65. výročí 1. letu New York – Praha     1
REPÜLÖ POSTA (III. část – dokončení)    2
Publikace „WEIPERT FALZUM“    5
60 let emise „Čs. lázně 1951“    6
Zajímavosti z Francie    11
Tajné rytecké značky na čs. známkách    13
Dobytí jižního pólu (Amundsen) (II. část)    16
Odešel V. Houška, bývalý šéfredaktor „Filatelie“    18
Aféra padělatelů rakousko-uherských státovek...........................20
I. česko-slovenská výstava „Vysoké Mýto 2011“    23
Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XVIII. část)    25