Tisk

5/2012

<<< ZAJISTĚTE SI VČAS SVÉ PŘEDPLATNÉ PRO ROK 2013. INFO V SEKCI "PŘEDPLATNÉ MR">>>

ROZŠÍŘENÝ VÝBĚR NÁHLEDŮ Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 05/2012:

Vybrané články:

Z OBSAHU

 

 • (1) Fiskální použití známek "Hradčany"
 • (2) Dvojitá moletáž známky 1,20Kč "Mukačevo–Palanok"
 • (4) Další vzácná pohlednice neexistujícího města Doupov
 • (5) Dvě poznámky k zajímavým poštovnám
 • (6) Falza známek RSFSR Mi. 195 a 196
 • (7) Specializace při sbírání známek SSSR (I)
 • (10) Africké linky společnosti "IMPERIAL AIRWAYS" (III)
 • (13) Česká známka vítězem GRAND PRIX WIPA
 • (14) Kypr – ostrov katedrál a měst (II)
 • (18) Falzifikáty 30 h a 1 Ks "Hlinka" (1939)
 • (21–24) Papírové peníze 1759 – 1918 (samostatná příloha)

AUS DEM INHALT

 • (1) Fiskale Verwendung der Marken "Hradschin"
 • (2) Doppelte Molletierung der Marke1,20Kč "Mukačevo–Palanok"
 • (4) Eine weitereseltene Anschtskarte der nich mehr bestehenden Stadt Doupov
 • (5) Zwei Bemergungen zu interessante Postablagen
 • (6) Fälschungen von RSFSR-Briefmarken (I)
 • (7) Spezialisierung beim Sammeln der UdSSR-Briefmarken (I)
 • (10) Die Afrikanischen Linien der Gesellschaft "IMPERIAL AIRWAYS"
 • (13) Eine Tsechische Briefmarke ist Sieger der GRAND PRIX WIPA
 • (14) Zypern – Insel der Kathedralen und Moscheen (II)
 • (18) Fälschungen der Briefmarken 30 h und 1 Ks "Hlinka" (1939)
 • Papiergeld 1759 - 1918, Selbstständige Beilage s. 21-24

FROM THE CONTENTS

 • (1) Fiscal usage of "Hradcany" stamps
 • (2) Double molletage of the stamp1,20 Kč "Mukačevo–Palanok"
 • (4) Another rare picture postcard of the non-existent city Doupov
 • (5) Two remarks about interesting rural agencies
 • (6) Counterfeit RSFSR stamp collecting (I)
 • (7) Specialization in USSR stamp collecting (I)
 • (10) The African lines of the "IMPERIAL AIRWAYS" (III)
 • (13) A Czech stamp is winner of the GRAND PRIX WIPA
 • (14) Cyprus - The Islands of cathedrals and mosques (II)
 • (18) Counterfeit stamps 30 h and 1 Ks "Hlinka" (1939)
 • Paper money 1759 - 1918, Separate attachment p. 21-24