Tisk

6/2013

 


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Nový druh falzifikátu na škodu pošty - objav po 44 rokoch
 • (3) Výrazné přetiskové vady II. leteckého vydání (5)
 • (4) Praotec zvitkových známok
 • (5) Výrazné přetiskové vady II. leteckého vydání (6)
 • (6) Naši filatelističtí znalci a funkcionáři
 • (7) Poštovna Pustevně-Radhošť
 • (8) Výplatné známky s hodnotou 10 Kč v I. ČSR (1922-1939)
 • (17) Známky indických států
 • (18) Padělky přetisků kolků indických států varování pro sběratele
 • (19) Fidži - Fiji - Matanitu Ko Viti
 • Papírové peníze 1759 – 1918 (samostatná příloha)

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Eine neue Fälschung zum Schaden der Post - Entdeckung nach 44 Jahren
 • (3) Markante Aufdruckfehler der II. Flugpostausgabe (5)
 • (4) Urvater der Rollenmarken
 • (5) Markante Aufdruckfehler der II. Flugpostausgabe (6)
 • (6) Unsere philatelistischen Prüfer und Funktionäre
 • (7) Die Postablage Pustevně-Radhošť
 • (8) Tschechoslowakische Dauermarken des Wertes 10 Kč (1922-1939)
 • (17) Briefmarken der indischen Staaten
 • (18) Gefälschte Stempelmarken der indischen Staaten - Warnung
 • (19) Fidschi - Fiji - Matanitu Ko Viti
 • Papiergeld 1759 – 1918 (separate Beilage)

FROM THE CONTENTS

 • (1) A new forgery to defraud the post - discovery after 44 years
 • (3) Major overprint flaws of the 2nd airmail issue (5)
 • (4) Forefather the coil stamps
 • (5) Major overprint flaws of the 2nd airmail issue (6)
 • (6) Our philatelic experts and officers
 • (7) The rural agency Pustevně-Radhosť
 • (8) Czechoslovak definitive stamps with the value 10 Kč (1922-1939)
 • (17) Stamps of Indian States
 • (18) PFake revenue stamps of Indian States - Warning
 • (19) Fiji - Matanitu Ko Viti
 • Paper Money 1759 - 1918 (separate attachment)