Tisk

1/2014


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Hodnota 3Kč TGM 1925 - poštové použitie
 • (3) Výrazné přetiskové vady II. leteckého vydání (7)
 • (4) Nové doskové chyby pretlače na známke L5
 • (5) Rakousko-Uhersko: Meziarší emise 1908
 • (8) Emise Praha-Tatry 1926-překvapení nekončí
 • (10) Rakousko emise 1850-1963-nebezpečné padělky
 • (12) Poklady za svetrami
 • (13) Heraldika ovládá i policejní odznaky
 • (14) Rytina žneček Z 1000/1919
 • (16) Známky indických států- Bidžávár
 • (23) Zkoušení poštovních známek

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Der Wert 3Kč TGM 1925 – Postalische Verwendung
 • (3) Markante Aufdruckfehler der II. Flugpostausgabe (7)
 • (4) Neue Plattenfehler des Aufdrucks auf der Briefmarke L5
 • (5) Österreich-Ungarn: Zwischenstege der Ausgabe 1908
 • (8) Die Ausgabe Praha-Tatry 1926 – Überraschungen ohne Ende
 • (10) Österreich: Ausgabe 1850-1963 – gefährliche Fälschungen
 • (12) Schätze unter Pullovern
 • (13) Heraldik beherrscht auch Polizeiabzeichen
 • (14) Die Gravur der Schnitterinnen Z 1000/1919
 • (16) Briefmarken der indischen Staaten – Bijavar
 • (23) Prüfung von Briefmarken

FROM THE CONTENTS

 • (1) The value 3Kč TGM 1925 - Postal use
 • (3) Major overprint flaws of the 2nd airmail issue (7)
 • (4) New plate flaw of the overprint on the stamp L5
 • (5) Austria-Hungary: Gutter pairs of the 1908 issue
 • (8) The issue Praha-Tatry 1926 - surprises without end
 • (10) Austria: Issue 1850-1963 - dangerous forgeries
 • (12) Treasures under sweaters
 • (13)Heraldry also dominates police badges
 • (14) The engraving of the reapers Z 1000/1919
 • (16) Stamps of Indian States - Bijavar
 • (23) Expertizing of stamps