Tisk

1/2015


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Kompletní tiskový list modrého Merkura v ČR
 • (2) Hradčany 1000 h – tlač a poštové použitie
 • (5) Vydaná hodnota emise Hradčany 500 h s přetiskem SO 1920
 • (8) Hodnota 5 Kč TGM 1925 – poštové použitie
 • (11) Lázně SSSR 1949
 • (18) Známky indických států
 • (20) Bushire a Kazerun
 • (22) Andorské knížectví – dokončení
 • (24) Nové známky

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Kompletter Druckbogen des blauen Merkurs in der Tschechischen Republik
 • (2) Hradschin 1000 h - Druck und postalische Verwendung
 • (5) Zur Ausgabe gelangter Wert der Ausgabe Hradschin 500 h mit Aufdruck SO 1920
 • (8) Der Wert 5 Kč TGM 1925 - postalische Verwendung
 • (11) Bäder der UdSSR 1949
 • (18) Briefmarken der indischen Staaten
 • (20) Buschehr und Kazerun
 • (22) Fürstentum Andorra (Ende)
 • (24) Nue Briefmarken

FROM THE CONTENTS

 • (1) Full sheet of the blue Merkur in the Czech Republic
 • (2) Hradcany 1000 h - print and postal use
 • (5) Issued value of the Hradcany Issue 500 h with overprint SO 1920
 • (8) The value 5 Kč TGM 1925 - postal use
 • (11) Spas of the USSR 1949
 • (18) Stamps of the Indian states
 • (20) Bushehr and Kazerun
 • (22) Andorra (end)
 • (24) New Stamps