Tisk

3/2015


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Lodní pošta Suez-Aden-Bombay
 • (5) T.G. Masaryk 1920-hodnota 125h a jej poštové použitie
 • (5) Rakousko 1850-Ladurner
 • (9) Měření zoubkování, velikostí a úhlů  MICHEL perfoscope
 • (10) Uspořádání Evropy po I. Světové válce
 • (13) Indie – Džajpur I
 • (15) Francouzské celiny- pokračování
 • (18) Fiskální ceniny
 • (19) Špicberky
 • (20) Mosquitia a Corn island
 • (23) Permesta- Severní Celebes

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Schiffspost Suez-Aden-Bombay
 • (5) T. G. Masaryk 1920 - der Wert 125h und seine postalische Verwendung
 • (5) Österreich 1850 - Ladurner
 • (9) MICHEL perfoscope - Messen der Zähnung, Größe und Winkel
 • (10) Die Ordnung von Europa nach dem Ersten Weltkrieg
 • (13) Indien - Jaipur I
 • (15) Französische Ganzsachen - Fortsetzung
 • (18) Fiskalwertzeichen
 • (19) Spitzbergen
 • (20) Mosquitia und Corn Island
 • (23) Permesta - Nord Sulawesi

FROM THE CONTENTS

 • (1) Ship mail Suez-Aden-Bombay
 • (5) T.G. Masaryk 1920 - the value 125h and its postal use
 • (5) Austria 1850 - Ladurner
 • (9) MICHEL perfoscope - measuring perforation, size and angles
 • (10) The arrangement of Europe after the First World War
 • (13) India - Jaipur I
 • (15) French postal stationery - continued
 • (18) Fiscal stamps
 • (19) Spitsbergen
 • (20) Mosquitia and Corn Island
 • (23) Permesta - North Sulawesi