Tisk

4/2015


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Referenčná zbierka známok UPU na Madagaskare
 • (3) T.G. Masaryk 1920  125h
 • (8) 4.díl Ocelotisk z plochých desek
 • (9) Nástupnické státy R.U. - Německé Rakousko, Maďarsko
 • (14) Flugpost 1918 Lemberg-Krakau
 • (15) Andorra
 • (19) Indie – Džajpur II
 • (20) Francouzské celiny
 • (21) Z historie organizované filatelie
 • (24) Vzpomínka na P. Pittermanna

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Referenzsammlung von UPU-Briefmarken auf Madagaskar
 • (3) T.G. Masaryk 1920 - 125h
 • (8) „Stahldruck von ebenen Platten“, 4. Teil
 • (9) Nachfolgerstaaten von Ö.U. - Deutschösterreich, Ungarn
 • (14) Flugpost 1918 Lemberg-Krakau
 • (15) Andorra
 • (19) Indien - Jaipur II
 • (20) Französische Ganzsachen
 • (21) Aus der Geschichte der organisierten Philatelie
 • (24) Erinnerung an P. Pittermann

FROM THE CONTENTS

 • (1) Reference collection of UPU stamps on Madagascar
 • (3) T. G. Masaryk 1920 - 125h
 • (8) „Recess printing from flat plates“, Part 4
 • (9) Successor States of Austria-Hungary - German Austria, Hungary
 • (14) Airmail 1918 Lemberg-Krakau
 • (15) Andorra
 • (19) India - Jaipur II
 • (20) French postal stationery
 • (21) From the history of organized philately
 • (24) Memory of P. Pittermann