Tisk

6/2016


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU
 • (1) Výplatné známky velkého formátu TATRY 1927
 • (4) Padělky ke škodě pošty Osvobozená republika
 • (6) Spešninové známky Rakúska 1916 hodnót 2h a 5h
 • (8) Jubilejné známky 1928 – 3 koruny
 • (11) Přestupní rok na emisi 1850
 • (12) Emisia známok Červený kríž 1920
 • (14) Vyznamenání USA
 • (20) Indické státy – Džínd
 • (22) Juhoslovanské partizánske známky
 • (III) Monografie Hirsch-Franěk 1958 – Známky letecké

AUS DEM INHALT

 • (1) Freimarken im Großformat - Tatry 1927 
 • (4) Fälschungen zum Schaden der Post - Befreite Republik
 • (6) Schnellgutmarken von Österreich 1916 - Werte 2h und 5h
 • (8) Jubiläumsmarken 1928 - 3 Kronen
 • (11) Schaltjahr auf der Ausgabe 1850
 • (12) Die Briefmarkenausgabe Rotes Kreuz 1920
 • (14) Orden der USA
 • (20) Indische Staaten - Jhind
 • (22) Jugoslawische Partisanenmarken
 • (III) Monographie Hirsch-Franěk 1958 - Flugpostmarken 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Postage stamps of large size - Tatry 1927
 • (4) Counterfeits to defraud the post - Liberated Republic
 • (6) Express parcel stamps of Austria 1916 - values 2h and 5h
 • (8) Jubilee stamps 1928 - 3 koruny
 • (11) Leap Year on the Issue 1850
 • (12) The Red Cross 1920 issue
 • (14) Orders of the United States of America
 • (20) Indian States - Jhind
 • (22) Yugoslavia - partisan stamps
 • (III) Monograph Hirsch-Franěk 1958 - Airmail stamps