Tisk

2/2016


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Proč sbírat známky ve větších celcích
 • (3) Hradčany 1000h - tlač a poštové použitie
 • (5) Vydaná hodnota emise Hradčany 500h s přetiskem SO 1920
 • (8) 10 Kronen Rakousko - památná emise 1910
 • (10) Hodnota 5Kč TGM 1925 poštové použitie
 • (12) Zajímavé celistvosti vlakové pošty v letech 1918-1920
 • (13) Vyznamenání Spojených států amerických
 • (15) Lázně SSSR 1949
 • (17) Nástupnické státy Maďarska - Lajtabánát
 • (19) Francie a francouzské celiny
 • (21) Džammú a Kašmír - padělky a novotisky
 • (23) Bolívie - Challa 1863

AUS DEM INHALT

 • (1) Warum man Briefmarken in größeren Einheiten sammeln soll
 • (3) Hradschin 1000 h - Druck und postalische Verwendung
 • (5) Zur Ausgabe gelangter Wert der Ausgabe Hradschin 500 h mit Aufdruck SO 1920
 • (8) 10 Kronen Österreich - die denkwürdige Ausgabe von 1910
 • (10) Der Wert 5 Kč TGM 1925 - postalische Verwendung
 • (12) Interessante Bahnpostbelege von 1918-1920
 • (13) Orden der Vereinigten Staaten von Amerika
 • (15) Bäder der UdSSR 1949
 • (17) Nachfolgerstaaten der Ungarischen Republik - Leitha-Banschaft
 • (19) Frankreich und französische Ganzsachen
 • (21) Jammu und Kashmir – Fälschungen und Neudrucke
 • (23) Bolivien - Challa 1863

FROM THE CONTENTS

 • (1) Why we should collect stamps in larger units
 • (3) Hradcany 1000 h - print and postal use
 • (5) Issued value of the Hradcany Issue 500 h with overprint SO 1920
 • (8) 10 Kronen Austria - the memorable 1910 issue
 • (10) The value 5 Kč TGM 1925 - postal use
 • (12) Interesting travelling post office items from 1918-1920
 • (13) Orders of the United States of America
 • (15) Spas of the USSR 1949
 • (17) Successor states of the Hungarian Republic – Lajtabánság
 • (19) France and French postal stationery
 • (21) Jammu and Kashmir - counterfeits and reprints
 • (23) Bolivia - Challa 1863