Tisk

2/2017


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1)Hospodarstvo a veda 1920
 • (6)Oslobodená republika 250 h
 • (8)Rakúsko 1850-1918 - Eilmarken 1917
 • (10)Principauté de Monaco - Monacké knížectví
 • (11)Nástupnické státy R-U - Rijeka (Fiume)
 • (15)Sběratelství rukopisů a autogramů
 • (16)Známky indických států - Hajderábád
 • (20)Jak střed padesátikoruny nevypadával
 • (23)Šibenik, Primošten a Split
 • (III-IV)Mistrovská díla československé bankovkové grafiky - 25 Kčs 1958


AUS DEM INHALT

 • (1)Allegorie-Ausgabe 1920 
 • (6)Befreite Republik 250 h
 • (8)Österreich 1850-1918 - Eilmarken 1917
 • (10)Principauté de Monaco - Fürstentum Monako
 • (11)Nachfolgerstaaten von Ö-U - Rijeka (Fiume)
 • (15)Sammeln von Handschriften und Autogrammen
 • (16)Briefmarken indischer Staaten - Hyderabad
 • (20)Wie das Mittelstück der 50-Kč Münze nicht herausfiel
 • (23)Šibenik, Primošten und Split
 • (III-IV)Meisterwerke der tschechoslowakischen Banknotengrafik - 25 Kčs 1958

FROM THE CONTENTS

 • (1)Allegory Issue 1920
 • (6)Liberated Republic 250 h
 • (8)Austria 1850-1918 - Eilmarken 1917
 • (10)Principauté de Monaco - Principality of Monaco
 • (11))Successor states of A-H - Rijeka (Fiume)
 • (15)Collecting manuscripts and autographs
 • (16)Stamps of Indian States - Hyderabad
 • (20)How the centrepiece of the 50-Kč coin did not fall out
 • (23)Šibenik, Primošten and Split
 • (III-IV)Masterpieces of Czechoslovak banknote graphics - 25 Kčs 1958