Tisk

3/2017


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1)Celistvost mimořádného významu
 • (2)Hospodárstvo a veda 1920 - 400h - tlač známky
 • (6)Pražský revoluční přetisk 1918 - Koukalovo falzum
 • (11)(1)Rakousko - 1. den vydání 1. 6. 1850
 • (13)Vyznamenání USA
 • (16)Francie a francouzské celiny
 • (17)Odstoupená území - Itálie
 • (19)Indické státy - Hajdarábád
 • (23)Eritrea Libera a Etiopská Eritrea
 • (1-4)Mince a lední hokej příloha
 • ( III-VI)Monografie Hirsch - Franěk 1958 - pokračování


AUS DEM INHALT

 • (1)Ein Beleg von außerordentlicher Bedeutung
 • (2)Allegorie-Ausgabe 1920 - Druck der Marke 400h
 • (6)Prager Revolutionsaufdruck 1918 - die Koukal-Fälschung
 • (11)Österreich - der Ersttag 1. 6. 1850
 • (13)Orden der USA
 • (16)Frankreich und französische Ganzsachen
 • (17)Abgetretene Gebiete - Italien
 • (19)Indische Staaten - Hyderabad
 • (23)Eritrea Libera und äthiopisches Eritrea
 • (1-4)Münzen und Eishockey Anlage
 • Monographie Hirsch - Franěk 1958 – Fortsetzung III-VI


FROM THE CONTENTS

 • (1)An item of extraordinary importance
 • (2)Allegory Issue 1920 - Print of the 400h stamp
 • (6)Prague revolutionary overprint 1918 - the Koukal counterfeit
 • (11)Austria - first day of issue 1. 6. 1850
 • (13)Orders of the United States of America
 • (16)France and French postal stationery
 • (17)Ceded territories - Italy
 • (19)Indian States - Hyderabad
 • (23)Eritrea Libera and Ethiopian Eritrea
 • (1-4)Coins and ice hockey