Tisk

4/2017


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Použitie emisie 1850 v júni a júli
 • (6) Hradčany tête-bêche
 • (8) Výmena známok z emisie Hradčian v júni 1920
 • (12) Londýnské vydání
 • (18) Indické státy - Hajdarábád dokončení
 • (21) Bandjermasin a Flores
 • (22) Světová filatelistická výstava Bandung 2017
 • (III-VI) Monografie Hirsch - Franěk 1958 - pokračování


AUS DEM INHALT

 • (1) Verwendung der Ausgabe 1850 im Juni und Juli
 • (6) Tête-bêche der Hradschin-Marken
 • (8) Umtausch der Hradschin-Ausgabe im Juni 1920
 • (12) Londoner Ausgabe
 • (18) Indische Staaten - Hyderabad (Ende)
 • (21) Banjarmasin und Flores
 • (22) Philatelistische Weltausstellung Bandung 2017
 • (III-VI) Monographie Hirsch-Franěk 1958 (Fortsetzung)


FROM THE CONTENTS

 • (1) Use of the 1850 Issue in June and July
 • (6) Tête-bêche of the Hradcany stamps
 • (8) Exchange of the Hradcany issue in June 1920
 • (12) London Issue
 • (18) Indian States - Hyderabad (End)
 • (21) Banjarmasin and Flores
 • (22) World Philatelic Exposition Bandung 2017
 • (III-VI) Hirsch-Franěk Monograph 1958 (continued)