Tisk

5/2017


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) TGM 1920 1000h - 2 tlačové desky- retuš ZP90
 • (5) Deskové značky 5hal Sokol v letu 1924 a 1925
 • (9) Použitie emisie 1850 v júni a júli (1850?)
 • (14)Vyznamenání USA
 • (16) Indické státy - Indore a Holka
 • (19) Unita
 • (22) Střípky z Bandungu
 • (příloha) Aršíky „Kde domov můj“
 • (III.) Monografie Hirsch-Franěk z roku 1958 - Pamětní známky 1930


AUS DEM INHALT

 • (1) TGM 1920 1000h - 2 Druckplatten - Retusche auf Feld 90
 • (5)Plattenzeichen 5h Falke im Flug 1924 und 1925
 • (9)Verwendung der Ausgabe 1850 im Juni und Juli (1850?)
 • (14) Orden der USA
 • (16) Indische Staaten - Indore und Holkar
 • (19) Unita
 • (22) Bemerkungen über Bandung
 • (Anhang) Schmuckbogen „Kde domov můj“ (Hymnenblock)
 • (III.) Monographie Hirsch-Franěk 1958 - Gedenkmarken 1930


FROM THE CONTENTS

 • (1)TGM 1920 1000h - 2 printing plates - retouch on field 90
 • (5) Plate marks of 5h Falcon 1924 and 1925
 • (9) Use of the 1850 issue in June and July (1850?)
 • (14) Orders of the United States of America
 • (16) Indian States - Indore and Holkar
 • (19) Unita
 • (22) Remarks about Bandung
 • (Appendix) National Anthem sheets "Kde domov můj"
 • (III.) Hirsch-Franěk Monograph 1958 - Commemorative stamps 1930