Tisk

6/2017


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1)Poštové použitie známok OR 20, 25 a 30h
 • (3)Němé paprskové razítko „1576“ Znojmo
 • (5)Deskové značky Sokol v letu 1924 a 1925
 • (9)Padělání lepu
 • (10)Košický aršík
 • (11)Odstoupená území- Polská republika
 • (12)Indické státy- Kišangarh
 • (15)Scind
 • (20)Vzpomínka na Karla Wolfa
 • (příloha)Známky SSSR 1948-1957 – 40kop
 • (III)Monografie Hirsch- Franěk z r. 1958- pokračování


AUS DEM INHALT

 • (1)Postalische Verwendung der Marken Republik 20, 25 und 30h
 • (3)Stummer Strahlenstempel „1576“ Znaim
 • (5)Plattenzeichen 5h Falke im Flug 1924 und 1925
 • (9)Fälschung der Gummierung
 • (10)Kaschauer Block
 • (12)Abgetretene Gebiete - Republik Polen
 • (15)Indische Staaten - Kishangarh
 • (18)Scind
 • (20)Erinnerung an Karel Wolf
 • (Anlage)Briefmarken der UdSSR 1948-1957 - 40kop
 • (III)Monographie Hirsch-Franěk 1958 (Fortsetzung)

FROM THE CONTENTS

 • (1)Postal use of Liberated Republic 20, 25 and 30h
 • (3)Dumb ray cancel "1576" Znojmo
 • (5)Plate marks of 5h Falcon 1924 and 1925
 • (9)Forged gum
 • (10)Košice minisheet
 • (12)Ceded territories - Republic of Poland
 • (15)Indian States - Kishangarh
 • (18)Scind
 • (20)Memories on Karel Wolf
 • (Appendix)Stamps of the USSR 1948-1957 - 40kop
 • (III)Monograph Hirsch-Franěk 1958 (continued)
 • Košický aršík / Holoubek