Tisk

1/2018


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Identifikácia polohy ST HaV 400h II+II TD II 
 • (6) Falzifikát celistvosti so slovenskými pretlačovými známkami
 • (8) Zaujímavosti z poštovej prepravy pred 25 rokmi
 • (9) Odstoupená území - Polská republika
 • (11) 8. emise známek SSSR 1948- 1957 - 40 kop
 • (13)Pan úředník Rudolf Schmaus
 • (16) Turčiansky Svätý Martin
 • (18) Indické státy - Kišangarh
 • (21) Pamětní veteránská medailka olomouckého IR 54 z roku 191
 • (22) První článek o známkách Buchary z roku 1924
 • (příloha) 100 rokov od začiatku leteckej prepravy poštových zásielok v Rakúsko-Uhorsku 1918


AUS DEM INHALT

 • (1) Position der zusammenhängenden Typen Wirtschaft  und Wissenschaft 400h II+II auf Platte II
 • (6) Fälschung eines Beleges mit slowakischen Aufdruckmarken
 • (8)Interessantes aus dem Postverkehr vor 25 Jahren
 • (9) Abgetretene Gebiete - Republik Polen
 • (11) 8. Markenausgabe der UdSSR1948-1957 - 40 Kop.
 • (13) Der Herr Beamte Rudolf Schmaus
 • (16) Turčiansky Svätý Martin
 • (18) Indische Staaten - Kishangarh
 • (21) Gedenk-Veteranmedaille des olmützer IR 54 von 1911
 • (22) Der erste Artikel über Briefmarken von Buchara aus dem Jahr 1924
 • (Anlage)100 Jahre der Luftpostbeförderung in Österreich-Ungarn

FROM THE CONTENTS

 • (1) Position of se-tenant types II+II of 400h Agriculture and Science on plate II
 • (6) Forgery of a cover with Slovak overprint stamps
 • (8) Interesting 25 years old postal items
 • (9) Ceded territories - Republic of Poland
 • (11) 8. Stamp issue of the USSR1948-1957 - 40 Kop.
 • (13) The Mr. Official Rudolf Schmau
 • (16) Turčiansky Svätý Martin
 • (18) Indian States - Kishangarh
 • (21) Commemorative veteran medal of the IR 54 Olmütz from 1911
 • (22) The first article about Bukhara stamps from 1924  22
 • (Appendix) 100 years of airmail transport in Austria-Hungary