Tisk

1/2017


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

  • (1) Oslobodená republika – hodnota 250 h
  • (5) Hradčany 1000 h – tlač a poštové použitie
  • (7) Vieme pracovať s lupou? Falzifikáty pretlačí
  • (8) Rakúsko 1850-1918 – Eilmarken 1917 - 2h a 5h
  • (11) Vyznamenání USA
  • (13) Francie a francouzské celiny
  • (15) Známky Indických států – Fárídkot a Idar
  • (18) Platidla – čím jsme (ne)platili před čtvrtstoletím
  • (23) Nálepky European Ships GBL
  • (I) Gauthier Frères et Cie
  • (III) Monografie Hirsch-Franěk 1958 – Známky letecké (3)

AUS DEM INHALT

  • (1) Befreite Republik – der Wert 250 h
  • (5) Rotes Kreuz 1920 – postalische Verwendung
  • (7) Kennen wir mit der Lupe arbeiten? Aufdrucksfälschungen
  • (8) Österreich 1850-1918 - Eilmarken 1917 - 2h und 5h
  • (11) Orden der USA
  • (13) Frankreich und französische Ganzsachen
  • (15) Briefmarken indischer Staaten - Faridkot und Idar
  • (18) Zahlungsmittel – womit wir vor einem Vierteljahrhundert (nicht)gezahlt haben
  • (23) Klebezettel der European Ships GBL
  • (I) Gauthier Frères et Cie
  • (III) Monographie Hirsch-Franěk 1958 - Flugpostmarken (3)

FROM THE CONTENTS

  • (1) Liberated Republic - the value 250 h
  • (5) Red Cross 1920 - postal use
  • (7) Can we work with magnifying glass? Overprint counterfeits
  • (8) Austria 1850-1918 - Eilmarken 1917 - 2h and 5h
  • (11) Orders of the United States of America
  • (13) France and French postal stationery
  • (15) Stamps of the Indian States - Faridkot and Idar
  • (18) Currency – what we used (not) to pay a quarter of century ago
  • (23) Labels of the European Ships GBL
  • (I) Gauthier Frères et Cie
  • (III) Monograph Hirsch-Franěk 1958 - Airmail stamps (3)