Tisk

5/2018


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci
„Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Obrovský úspěch našich filatelistů na Světové výstavě Praga 2018
 • (4) Rozhovor s vystavovatelem Zdeňkem Filípkem
 • (5) Peňažné balíky v rokov 1890 – 1920
 • (7) Doposud nepopsaná desková značka u emise „Červený kříž“
 • (8) Rozhovor s JUDr. Tomášem Mádlem
 • (12) Křest knihy „Systém teroru 1933 – 1945“
 • (15) Odstoupená území – Západní Ukrajina
 • (17) Indické státy – Lás Béla a Mórví
 • (20) Nizozemská koloniální vyznamenání
 • (III) Monografie Hirsch-Franěk 1958 – Krajinky
 • 100 rokov leteckej prepravy v R-U 1918 _ příloha


AUS DEM INHALT

 • (1) Großer Erfolg unserer Philatelisten auf der Weltausstellung Praga 2018
 • (4) Interview mit dem Aussteller Zdeněk Filípek
 • (5) Geldpakete in den Jahren 1890 -1920
 • (7) Unbekanntes Platenzeichen der  Ausgabe „Rotes Kreuz“
 • (8) Interview mit JUDr. Tomáš Mádl 
 • (12) Taufe des Buches „System des Terrors 1933-1945“
 • (15) Abgetretene Gebiete - Westukraine
 • (17) Indische Staaten - Las Bela und Morvi
 • (20) Niederländische Kolonialauszeichnungen
 • (III) Monographie Hirsch-Franěk 1958 - Landschaften
 • 100 Jahre der Luftpostbeförderung in Österreich-Ungarn _ Beilage

FROM THE CONTENTS

 • (1) Great success of our philatelists at the World Exhibition Praga 2018 
 • (4) Interview with the exhibitor Zdeněk Filípek
 • (5) Money parcels in the years 1890-1920
 • (7) Unknown plate mark of the issue “Red Cross”
 • (8) Interview with JUDr. Tomáš Mádl 8
 • (12) Christening of the book "System of Terror 1933-1945"
 • (15) Ceded Territories - Western Ukraine
 • (17) Indian States - Las Bela and Morvi
 • (20) Dutch colonial decorations
 • (III) Monograph Hirsch-Franěk 1958 - Landscapes
 • 100 years of airmail transport in Austria-Hungary _ Attachment
 •