Tisk

1/2019


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 1. (1)Nové poznatky v typológii známok 3kr čierna 1858 – Buldoggenkopf
 2. (5)Prestige Philately Club Prague
 3. (6)Hradčany 300h – tlač a poštové použitie
 4. (9)Jaroslav Lešetický
 5. (11)Rozhovor s Davidem Kopřivou
 6. (14)Světová filatelistická výstava Thailand 2018
 7. (18)Indické státy – Náwánágar
 8. (21)Jericho a Palestinian Authority
 9. (I.)Zemřel Ludvík Pytlíček
 10. (III.) Monografie Hirsch-Franěk z roku 1958 – pokračování


AUS DEM INHALT

 1. (1)Neue Erkenntnisse zur Typologie der Marken 3Kr schwarz 1958 - Buldoggenkopf
 2. (5)Prestige Philately Club Prague
 3. (6)Hradschin 300h - Druck und Postalische Verwendung
 4. (9)Jaroslav Lešetický
 5. (11)Gespräch mit David Kopřiva
 6. (14)Philatelistische Weltausstellung Thailand 2018
 7. (18)Indische Staaten - Nawanagar
 8. (21)Jericho und die Palästinensische Autonomiebehörde
 9. (I.)Ludvík Pytlíček gestorben
 10. (III.)Monographie Hirsch-Franěk 1958 - Fortsetzung

FROM THE CONTENTS

 1. (1)New knowledge about the typology of 3Kr stamps black 1958 - Buldoggenkopf
 2. (5)Prestige Philately Club Prague
 3. (6)Hradčany 300h - Print and Postal Use
 4. (9)Jaroslav Lešetický
 5. (11)Interview with David Kopřiva
 6. (14)World Stamp Exhibition Thailand 2018
 7. (18)Indian States – Nawanagar
 8. (21)Jericho and the Palestinian Authority
 9. (I.)Ludvík Pytlíček deceased
 10. (III.)Monograph Hirsch-Franěk 1958 - continued