Tisk

5/2019


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 

 • (1) 10,20,30 – nepublikovaný dobový pohlad Hirscha a Franěka
 • (4) Poštové použitie Hradčany 10h zelená, nezúbkované, rámčekový typ 
 • (5) Známky Svatováclavské 1929 
 • (7) Výstava poštovních známek LIBEREC 2019 
 • (11)Řád orla s křížem Františka Antonína hraběte Sporcka
 • (12) Mezinárodní výstava poštovních známek HUNFILA 2019 Budapešť 
 • (13) Jakou hodnotu mají známky a jak je poznat pro investiční účely? 
 • (16) Bankovkové kolky
 • (20) Známky indických států – Rádžastán 
 • (23) Izraelské předběžné známky 
 • (I) Karel Čapek – Dětem

 

AUS DEM INHALT

 • (1) 10,20,30 - unveröffentlichte zeitgenössische Ansicht von Hirsch und Franěk 
 • (4) Postalische Verwendung von Hradschin 10h grün, ungezähnt, Rahmentype 
 • (5) Die St. Wenceslaus-Ausgabe von 1929 
 • (7) Briefmarkenausstellung LIBEREC 2019
 • (11) Der Kreuzadlerorden des Reichsgrafen Franz Anton von Sporck
 • (12) Internationale Briefmarkenausstellung HUNFILA 2019 Budapest
 • (13)Welchen Wert haben Briefmarken und wie erkennt man sie für Investitionszwecke?
 • (16) Banknoten-Stempelmarken
 • (20) Briefmarken der indischen Staaten – Rajasthan
 • (23) Vorläufer-Briefmarken von Israel
 • (I) Karel Čapek für Kinder

FROM THE CONTENTS

 • (1) 10,20,30 - unpublished contemporary view of Hirsch and Franěk 
 • (4) Postal use of Hradcany 10h green, imperforate, frame type
 • (5) The St. Wenceslaus issue of 1929
 • (7) Stamp exhibition LIBEREC 2019
 • (11) The Cross-eagle order of the earl Franz Anton von Sporck
 • (12) International Stamp Exhibition HUNFILA 2019 Budapest
 • (13) What is the value of stamps and how can they be recognized for investment purposes?
 • (16) Banknote fiscal stamps
 • (20) Stamps of the Indian States - Rajasthan
 • (23) Forerunner stamps of Israel
 • (I) Karel Čapek for children