Tisk

1/2020


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 

 

 • (1) Hradčany 1h - tlač a poštové použitie 
 • (6) Emise Hradčany – kresba „a“ 5h světle zelená, sytě zelená, žluto zelená
 • (10) Známky Svatováclavské 1929
 • (12) Zita – rakúska cisárovná, uhorská a česká královná
 • (14) Doplatní bomba
 • (16) Bankovky z Hallštattského jazera (500 Ks/1941) 
 • (17) Indické státy – Sauráštra 
 • (20) Pretlače Tzahal
 • (22) PPCP na Monacophilu 2019
 • (III – VI) Modrý Mauritius v Terezíně
 • (příloha) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 

 


AUS DEM INHALT

 • (1)Hradschin 1h - Druck und postalische Verwendung
 • (6) Hradschin-Ausgabe - Zeichnung „a“ 5h hellgrün, sattgrün, gelbgrün
 • (10) Die St. Wenceslaus-Ausgabe von 1929
 • (12) Zita - österreichische Kaiserin, ungarische und tschechische Königin
 • (14) Eine Nachporto-Bombe
 • (16) Banknoten vom Hallstätter See (500 Ks/1941)
 • (17) Indische Staaten – Saurashtra 
 • (20) Tzahal-Aufdrucke
 • (22) Prestige Philately Club Prague auf der Monacophilus 2019
 • (III - VI) Die Blaue Mauritius in Theresienstadt
 • (Anhang) Das Postamt 602 00 Brno 2 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany 1h - printing and postal use
 • (6) Hradčany issue - drawing "a" 5h light green, deep green, yellow-green
 • (10) The St. Wenceslaus issue of 1929 
 • (12) Zita - Austrian Empress, Hungarian and Czech Queen
 • (14) A postage due surprise
 • (16) Banknotes from the Hallstatt Lake (500 Ks/1941) 
 • (17) Indian States - Saurashtra
 • (20) Tzahal overprints 
 • (22) Prestige Philately Club Prague at Monacophilus 2019
 • (III-VI) The Blue Mauritius in Terezín
 • (Attachment) The post office 602 00 Brno 2