Tisk

6/2020


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Mauritius-nejpopulárnější, ale přitom neprobádaná známková země / Petřík

Hradčany 500 h TD 2 Rámčekový typ a rámčekové podtypy? / Květon

Recenze knihy Radka Nováka „Poštovní známky – koníček, nebo investice?“ / Petřík

Poklady světové filatelie - výstava PPCP v Národním muzeu v Praze / PPCP

Zabajkalsko a Pribajkalsko / Valdner

Z OBSAHU

 • (1) Mauritius-nejpopulárnější, ale přitom neprobádaná známková země
 • (6) Série štátovky 100 Kč /1919
 • (7) Hradčany 500 h TD 2 Rámčekový typ a rámčekové podtypy?
 • (9) Smutný osud českého pilota RAF
 • (10) Recenze knihy Radka Nováka „Poštovní známky – koníček, nebo investice?“
 • (13) Letecká pošta v Rakúsku v rokoch 1920–1925
 • (17) Známky indických států - výplatní známky Trávankoru .
 • (20) Poklady světové filatelie - výstava PPCP v Národním muzeu v Praze 
 • (22) Zabajkalsko a Pribajkalsko
 • (příloha) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 6. část - Ing. Martin Blecha 


AUS DEM INHALT

 

 • (1) Mauritius - das beliebteste, aber gleichzeitig unerforschte Briefmarkenland 
 • (6) Serien der Staatsnote 100 Kč / 1919
 • (7) Hradschin 500 h Platte 2: Rahmen-Type und Rahmen-Untertypen?
 • (9) Das traurige Schicksal eines tschechischen RAF-Piloten 
 • (10) Buchbesprechung - Radek Novák: „Briefmarken - Hobby oder Investition?“
 • (13) Luftpost in Österreich in den Jahren 1920 - 1925 
 • (17) Briefmarken indischer Staaten - Freimarken von Travancore 
 • (20) Schätze der Weltphilatelie - Ausstellung des PPCP im Nationalmuseum Prag
 • (22) Transbaikal und Baikalia .
 • (Anhang) Das Postamt 60200 Brno 2 - 6. Teil - Dipl. Ing. Martin Blecha

 


FROM THE CONTENTS

 • (1) Mauritius - the most popular, but unexplored stamp country 
 • (6) Series of the state note 100 Kč / 1919 
 • (7) Hradčany 500 h plate 2: frame type and frame sub-types?
 • (9) The sad fate of a Czech RAF pilot
 • (10) Book review - Radek Novák: "Stamps - Hobby or Investment?" 
 • (13) Airmail in Austria in the years 1920 - 1925 
 • (17) Stamps of Indian states - Postage stamps from Travancore 
 • (20) Treasures of world philately - PPCP exhibition in the National Museum in Prague
 • (22) Transbaikal and Baikalia
 • (Attachment) The Post office 60200 Brno 2 - part 6 - Ing. Martin Blecha