Tisk

1/2021


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Hradčany - kresba „a“ 3 h světle fialová, fialová, tmavě fialová / Filípek

Výstava „Poklady světové filatelie“ v Národním muzeu v Praze / Petřík

Vzducholode aj nad Bratislavou / Květon

Victoria Land / Valdner

Hradčany 10 h zelená nezúbkovaná na celinách s pečiatkou LUČENEC a RIMABÁNYA / Lazar

Z OBSAHU

 

 • (1) Hradčany - kresba „a“ 3 h světle fialová, fialová, tmavě fialová
 • (4) Výstava „Poklady světové filatelie“ v Národním muzeu v Praze
 • (9) Hradčany 300 h
 • (12) Nové poznatky o aršíku A564
 • (13) Vzducholode aj nad Bratislavou
 • (16) Mauritius – nejpopulárnější, ale přitom neprobádaná známková země
 • (19) Známky indických států -  příležitostné známky Trávankoru
 • (22) Victoria Land
 • (III) Hradčany 10 h zelená nezúbkovaná na celinách s pečiatkou LUČENEC a RIMABÁNYA
 • (VI) Série štátovky 100 Kč /1920
 • (příloha) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 - Historie a současnost

 

AUS DEM INHALT

 

 • (1) Hradschin - Zeichnung „a“ 3 h hellviolett, violett, dunkelviolett 
 • (4) Ausstellung „Schätze der Weltphilatelie“ im Prager Nationalmuseum
 • (9) Hradschin 300 h
 • (12) Neue Erkenntnisse über den Block A564
 • (13) Luftschiffe auch über Bratislava
 • (16) Mauritius - das beliebteste, aber gleichzeitig unerforschte Briefmarkenland 
 • (19) Briefmarken indischer Staaten - Sondermarken von Travancore 
 • (22) Victoria Land 
 • (III.)Hradschin 10 h grün ungezähnt auf Ganzsachen mit Stempel LUČENEC und RIMABÁNYA 
 • (VI.) Serien der Staatsnote 100 Kč / 1920
 • (Anhang) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Geschichte und Gegenwart 

 

 


FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany - drawing “a” 3 h light purple, purple, dark purple
 • (4) Exhibition “Treasures of World Philately” in the Prague National Museum
 • (9) Hradčany 300 h 
 • (12) New findings about minisheet A564
 • (13) Airships also over Bratislava
 • (16) Mauritius - the most popular, but unexplored stamp country
 • (19) Postage stamps of Indian states – commemorative stamps of Travancore
 • (22) Victoria Land
 • (III.) Hradčany 10 h green imperforate on postal stationery with postmarks LUČENEC and RIMABÁNYA
 • (VI.) Series of the state note 100 Kč / 1920
 • (Appendix) The post office 602 00 Brno 2 - past and present