Tisk

2/2021


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Unikátní dopis odeslaný r. 1859 z ostrova Mauritius na ostrov Réunion / Petřík

Vzducholodě aj nad Bratislavou / Květon

Série štátovky 50Kč/1922 / Pavúk

Kronika první republiky – razíme českou historii / České dukáty

Indické státy – Trávankor / Černý

Z OBSAHU

 

 

 • (1) Unikátní dopis odeslaný r. 1859 z ostrova Mauritius na ostrov Réunion
 • (2) Vzducholodě aj nad Bratislavou
 • (4) Rozhovor s T. Mádlem a D. Kopřivou na téma výstavy Poklady světové filatelie
 • (8) 72. a 73. aukce Klim poštovních známek, platidel, mincí, řádů, vyznamenání
 • (13) Série štátovky 50Kč/1922 
 • (14) Mauritius- nejpopulárnější, ale přitom neprobádaná známková země (dokončení)
 • (17) Kronika první republiky – razíme českou historii  
 • (18) Rozhovor s J. Chudobou - Evropská výstava poštovních známek v Liberci 2022
 • (20) Indické státy – Trávankor
 • (22) Marianas Espaňolas
 • (1 - 4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 8. část 
 • (příloha III-VI) Oprava chyb v katalogu Československo 1918 – 1939 - 1. část.

 

AUS DEM INHALT

 

 

 • (1) Einzigartiger Brief von Mauritius nach Réunion aus dem Jahr 1859
 • (2) Luftschiffe auch über Bratislava
 • (4) Interview mit T. Mádl und D. Kopřiva über die Ausstellung Schätze der Weltphilatelie 
 • (8) 72./73. Klim-Auktion - Briefmarken, Banknoten, Münzen, Orden, Auszeichnungen 
 • (13) Serien der Staatsnote  50 Kč/1922
 • (14) Mauritius - das beliebteste, aber gleichzeitig unerforschte Briefmarkenland (Ende)
 • (17) Chronik der Ersten Republik - wir prägen die tschechische Geschichte
 • (18) Interview mit J. Chudoba - Europäische Briefmarkenausstellung in Liberec 2022
 • (20) Indische Staaten - Travancore 
 • (22) Marianas Españolas
 • (Anhang 1 - 4) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 8 
 • (Anhang III-V)V Fehlerkorrektur - Katalog Tschechoslowakei 1918 - 1939 - Teil 1

 

 

 


FROM THE CONTENTS

 • (1) Unique cover sent 1859 from Mauritius to Réunion
 • (2) Airships also over Bratislava 
 • (4) Interview with T. Mádl and D. Kopřiva about the exhibition Treasures of World Philately
 • (8) 72./73. Klim auction - stamps, banknotes, coins, medals, awards
 • (13) Series of the state note 50 Kč/1922
 • (14) Mauritius - the most popular, but unexplored stamp country (end)
 • (17) Chronicle of the First Republic - we mint Czech history
 • (18) Interview with J. Chudoba - European Postage Stamp Exhibition in Liberec 2022
 • (20) Indian States - Travancore
 • (22) Marianas Españolas 
 • (Appendix 1 - 4) The post office 602 00 Brno 2 - part 8
 • (Appendix III - VI) Error correction - Catalogue Czechoslovakia 1918 - 1939 - Part 1