Tisk

3/2021


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Vzducholodě aj nad Bratislavou / Květon

Hradčany - kresba „a“ 3 h světle fialová, fialová, tmavě fialová – dokončení / Filípek

Hrady 1932 – stredný formát výplatných známok / Květon

Zajímavé jáchymovské ražby z aukce Macho-Chlapovič

Indické státy – Trávankor - služební známky 2 část / Černý

Z OBSAHU

 

 

 

 • (1) Vzducholodě aj nad Bratislavou
 • (5) Hradčany - kresba „a“ 3 h světle fialová, fialová, tmavě fialová - dokončení
 • (10) Hrady 1932 – stredný formát výplatných známok
 • (14) Zajímavé jáchymovské ražby z aukce Macho/Chlapovič
 • (16) Série bankovky 20 Kč / 1926  
 • (17) Rekordní cena za známku MAURITIUS POST PAID vydání SHERWIN
 • (18) Krátká zpráva o V. setkání PPCP
 • (19) Indické státy – Trávankor - služební známky 2 část 
 • (22) MS Lednice, GBLA a známkové územia 
 • (příloha 1–4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 9. část 
 • (příloha III - VI) Oprava chyb v katalogu Československo 1918 – 1939 - 2. část

 

 

AUS DEM INHALT

 

 • (1) Luftschiffe auch über Bratislava
 • (5) Hradschin - Zeichnung „a“ 3 h hellviolett, violett, dunkelviolett - Ende
 • (10) Ausgabe Burgen 1932 – Freimarken des mittleren Formats
 • (14) Interessante Joachimsthal-Prägungen aus der Macho/Chlapovič-Auktion
 • (16)Serien der Banknote 20 Kč / 1926   
 • (17) Rekordpreis für eine MAURITIUS POST PAID-Briefmarke der SHERWIN-Ausgabe 
 • (18) Kurzbericht über das 5. PPCP-Treffen
 • (19) Indische Staaten - Travancore - Dienstmarken - Teil 2 
 • (22) MS Lednice, GBLA und Briefmarkenländer 
 • (Anlage 1–4) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 9 
 • (Anlage III - VI) Berichtigung von Fehlern im Katalog Tschechoslowakei 1918 - 1939 - Teil 2  

 

 


FROM THE CONTENTS

 • (1) Airships also over Bratislava
 • (5) Hradčany - drawing “a” 3 h light purple, purple, dark purple - end 
 • (10) The Castles issue 1932 - postage stamps of the middle format 
 • (14) Interesting Joachimsthal mintages at the Macho/Chlapovič auction 
 • (16) Series of banknote 20 Kč / 1926   
 • (17) Record price for a MAURITIUS POST PAID stamp of the SHERWIN issue
 • (18) Brief report on the 5th PPCP meeting
 • (19) Indian States - Travancore - Service Stamps - Part 2 
 • (22) MS Lednice, GBLA and stamp countries 2 
 • (Appendix 1–4) The post office 602 00 Brno 2 - Part 9  A
 • (Appendix III–VI) Correction of Errors in the Catalogue Czechoslovakia 1918 - 1939 - Part 2