Tisk

4/2021


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Emise Hradčany – kresba „c“ 50 h  fialová / Filípek

Jaroslav Benda a jeho hľadanie dokonalosti / Češelka

Hrady 1932 – stredný formát výplatných známok / Květon

Zajímavé jáchymovské ražby z aukce Macho-Chlapovič

Série bankovky 50 Kč / 1929 / Pavúk

 Doplatné zúčtované v hotovost / Štefek, Kypast

Z OBSAHU

 

 

 

 • Emise Hradčany – kresba „c“ 50 h  fialová
 • (5)Jaroslav Benda a jeho hľadanie dokonalosti 
 • (7) Muster ohne Wert – vzorek bez ceny
 • (10) Vzducholode nad Bratislavou - dokončení 
 • (14) Hrady 1932 – stredný formát výplatných známok - pokračování
 • (18) Zajímavé numismatické ražby dražené v dřívějších aukcích Macho/Chlapovič
 • (20) Série bankovky 50 Kč / 1929  
 • (21) Indické státy – Trávankor - služební známky - 3. část 
 • (24) Long Island
 • (26) Světoznámý šachista jako sběratel známek?
 • (příloha 1 - 4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 10. část
 • (příloha V) Výjimečné ocenění slovenské publikace

 

 

AUS DEM INHALT

 

 • (1) Hradschin – Zeichnung „c“ 50 h  violett
 • (5) Jaroslav Benda und seine Suche nach Perfektion
 • (7) Muster ohne Wert 
 • (10) Luftschiffe über Bratislava - Ende
 • (14) Ausgabe Burgen 1932 - Freimarken des mittleren Formats - Fortsetzung
 • (18) Interessante numismatische Prägungen in früheren Macho/Chlapovič-Auktionen
 • (20) Serien der Banknote 50 Kč- / 1929
 • (21) Indische Staaten - Travancore - Dienstmarken - Teil 3.
 • (24) Long Island  
 • (26) Weltberühmter Schachspieler als Briefmarkensammler?
 • (Anlage 1-4) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 10 
 • (Anlage V)Außergewöhnliche Würdigung einer slowakischen Publikation 

  

 

 


FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany – drawing “c” 50 h purple 
 • (5) Jaroslav Benda and his quest for perfection
 • (7) Muster ohne Wert - sample without value
 • (10) Airships over Bratislava - end
 • (14) The Castles issue 1932 - postage stamps of the middle format - continued
 • (18) Interesting numismatic mintages in previous Macho/Chlapovič auctions
 • (20) Series of the banknote 50 Kč / 1929  
 • (21) Indian States - Travancore - Service Stamps - Part 3 
 • (24) Long Island 
 • (26) World famous chess player as a stamp collector?
 • (Appendix 1-4) The post office 602 00 Brno 2 - part 10
 • (Appendix v) Exceptional Award for Slovak Publication