Tisk

6/2021


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Hradčany - kresba „d“ 50 h červenooranžová, žlutooranžová, žlutá / Filípek

V.H.B. – Oslobodená republika  „FRÁŇA TRHAJÍCÍ  OKOVY“ / Češelka

Výplatná známka 3.50 Kč Slavkov u Brna z emisie „Krajiny, hrady a mestá 1936“ / Květon

Před 100 lety vznikala Malá Dohoda, budoucí „záruka“ naší bezpečnosti (část 1) / Koláčný

Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 12. Část / Blecha

Z OBSAHU

 

 • (1) Hradčany - kresba „d“ 50 h červenooranžová, žlutooranžová, žlutá
 • (7) V.H.B. – Oslobodená republika  „FRÁŇA TRHAJÍCÍ  OKOVY“
 • (10) Výplatná známka 3.50 Kč Slavkov u Brna z emisie „Krajiny, hrady a mestá 1936“
 • (13) Ohromná sbírka rarit Britské Guyany v aukci část 1 
 • (17) Před 100 lety vznikala Malá Dohoda, budoucí „záruka“ naší bezpečnosti (část 1)  
 • (19) Indické státy – Trávankor - služební známky (6. část) 
 • (I.) Velmi vzácná a unikátní identifikační perfinová celistvost z plebiscitního území 
 • (IV.) Nový objev na Spiši 
 • (V.) Ikária a jej grécka okupácia 
 • (VI.) Série RU bankovky 50 K / 1914
 • (příloha 1-7) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 12. část

 

 AUS DEM INHALT

 

 • (1) Hradschin - Zeichnung „d“ 50 h rotorange, gelborange, gelb
 • (7) V.H.B. - Befreite Republik „KETTENSPRENGER FRÁŇA“
 • (10) Briefmarke 3,50 Kč Slavkov u Brna der Ausgabe „Landschaften, Schlösser und Städte 1936“ 
 • (13) Versteigerung einer riesigen Raritätensammlung von Britisch-Guayana (Teil 1)
 • (17) Vor 100 Jahren entstand die Kleine Entente, die zukünftige „Garantie“ unserer Sicherheit (Teil 1) 
 • (19) Indische Staaten - Travancore - Dienstmarken (Teil 6 )
 • (I.) Sehr seltener und einzigartiger Perfin-Identifikationsbeleg aus dem Plebiszitgebiet 
 • (IV.) Neue Entdeckung aus der Zips 
 • (V.) Ikaria und deren griechische Besetzung
 • (VI.) Serien der Banknote Österreich-Ungarns 50 K / 1914
 • (Anlage 1-4) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 12

 

 FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany - drawing “d” 50 h red-orange, yellow-orange, yellow
 • (7) V.H.B. - Liberated Republic "CHAINBREAKER FRÁŇA" 
 • (10) The stamp 3,50 Kč Slavkov u Brna of the issue “Landscapes, castles and towns 1936” 
 • (13) Auction of a huge collection of British Guiana rarities (Part 1)
 • (17) 100 years of the Little Entente, the future “guarantee” of our security (Part 1)
 • (19) Indian States - Travancore - Service Stamps (Part 6)
 • (I.) Very rare and unique perfin identification cover from the plebiscite area 
 • (IV.)New discovery from the Spiš
 • (V.) Ikaria and its Greek occupation 
 • (VI.)Series of the banknote Austria-Hungary 50 K / 1914 
 • (Appendix 1-4)The post office 602 00 Brno 2 - Part 12