Tisk

1/2022


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Hradčany - kresba „d“ 60 h červenooranžová, žlutooranžová, žlutá / Filípek

Rarita světového významu v jarní aukci Klim / redakce

Před 100 lety vznikala Malá Dohoda budoucí „záruka“ naší bezpečnosti (část 2) / Koláčný

Misionár na ražni z Espiritu Santo a Tongah / Valdner

Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 13. Část / Blecha

Z OBSAHU

 

 

 • (1) Hradčany - kresba „d“ 60 h červenooranžová, žlutooranžová, žlutá
 • (5) Múzy Maxa Švabinského – I. alegórie Republiky 
 • (9) Rarita světového významu v jarní aukci Klim
 • (12) Série bankovky 100 Ks/1940   I. emisia
 • (13) Před 100 lety vznikala Malá Dohoda budoucí „záruka“ naší bezpečnosti (část 2
 • (18) Zajímavé numismatické ražby dražené v aukcích Macho&Chlapovič
 • (21) Indické státy – Trávankor - Kóčin
 • (23) Velký úspěch Víta Vaníčka na filatelistické výstavě v Dubaji Emirates 2022 World Stamp Exhibition
 • (IV) Celní prohlášky pro vývoz draného husího peří do Ameriky
 • (V) Misionár na ražni z Espiritu Santo a Tongah
 • (příloha 1–4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 13. část 

 

AUS DEM INHALT

 

 • (1) Hradschin - Zeichnung „d“ 60 h rotorange, gelborange, gelb
 • (5) Die Musen von Max Švabinský - I. Allegorie der Republik 
 • (9) Eine Weltrarität in der Frühjahrsauktion Klim 
 • (12) Serien der Banknote 100 Ks/1940 I. Ausgabe 
 • (13) Vor 100 Jahren entstand die Kleine Entente, die zukünftige „Garantie“ unserer Sicherheit (Teil 2)
 • (18) Interessante numismatische Prägungen bei den Macho&Chlapovič-Auktionen
 • (21) Indische Staaten - Travancore - Cochin 
 • (23)Großer Erfolg von Vít Vaníček auf der World Stamp Exhibition Dubai Emirates 2022
 • (IV) Zollerklärungen für die Ausfuhr von gerupften Gänsefedern nach Amerika
 • (V) Missionar auf dem Bratspieß von Espiritu Santo und Tonga   
 • (Anghang 1–4) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 13

 

 


FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany - drawing "d" 60 h red-orange, yellow-orange, yellow
 • (5) The Muses of Max Švabinský - I. Allegory of the Republic
 • (9) A world rarity in the spring auction Klim 
 • (12) Series of the banknote 100 Ks/1940, first Issue 
 • (13) 100 years of the Little Entente, the future “guarantee” of our security (Part 2)
 • (18) Interesting numismatic coinage at Macho&Chlapovič auctions 
 • (21) Indian States - Travancore - Cochin 
 • (23) Great success of Vít Vaníček at the World Stamp Exhibition Dubai Emirates 2022 
 • (IV) Customs declarations for the export of plucked goose feathers to America
 • (V) Missionary on the roasting spit from Espiritu Santo and Tonga  
 • (Appendix 1–4) The post office 602 00 Brno 2 - part 13