Tisk

2/2022


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Vydanie leteckých známok 1920 / Květon

Aršík A347 – 20. výročí Československé republiky / Hauptman

Lev Jakuba Obrovského / Češelka

Jaromír Hořec / Kunc

50. výročie známok kapitána Bendu / Valdner

Z OBSAHU

 

 • (1) Vydanie leteckých známok 1920
 • (4) Aršík A347 – 20. výročí Československé republiky 
 • (8) Lev Jakuba Obrovského 
 • (14) Jaromír Hořec
 • (17) Série bankovky 100 Ks/1940 II. emisia
 • (20) 28. aukce Macho&Chlapovič. Vyjímečná aukce ve stínu inflace
 • (22) Indické státy – Trávankor – Kóčin, služební známky
 • (I) Hradčany ve Skřečoni 
 • (II) Upoutávka 76. a 77. Aukce Klim
 • (IV) 50. výročie známok kapitána Bendu
 • (příloha 1-4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 14. část

 

 

AUS DEM INHALT

 

 • (1) Hradschin - Zeichnung „d“ 60 h rotorange, gelborange, gelb
 • (5) Die Musen von Max Švabinský - I. Allegorie der Republik
 • (9)Eine Weltrarität in der Frühjahrsauktion Klim
 • (12) Serien der Banknote 100 Ks/1940 I. Ausgabe 
 • (13) Vor 100 Jahren entstand die Kleine Entente, die zukünftige „Garantie“ unserer Sicherheit (Teil 2)
 • (18) Interessante numismatische Prägungen bei den Macho&Chlapovič-Auktionen
 • (21) Indische Staaten - Travancore - Cochin 
 • (23) Großer Erfolg von Vít Vaníček auf der World Stamp Exhibition Dubai Emirates 2022 
 • (IV) Zollerklärungen für die Ausfuhr von gerupften Gänsefedern nach Amerika
 • (V) Missionar auf dem Bratspieß von Espiritu Santo und Tonga
 • (Anhang) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 13 

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany - drawing "d" 60 h red-orange, yellow-orange, yellow
 • (5) The Muses of Max Švabinský - I. Allegory of the Republic 
 • (9) A world rarity in the spring auction Klim
 • (12) Series of the banknote 100 Ks/1940, first Issue
 • (13) 100 years of the Little Entente, the future “guarantee” of our security (Part 2)
 • (18) Interesting numismatic coinage at Macho&Chlapovič auctions 
 • (21) Indian States - Travancore - Cochin
 • (23) Great success of Vít Vaníček at the World Stamp Exhibition Dubai Emirates 2022
 • (IV) Customs declarations for the export of plucked goose feathers to America
 • (V) Missionary on the roasting spit from Espiritu Santo and Tonga
 • (APPENDIX) 1-4) The post office 602 00 Brno 2 - part 13