Tisk

3/2022


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Vydanie leteckých známok 1920 – dokončení / Květon

Vyjímečný Škrétův dukát v aukci Macho&Chlapovič / Smělý

Série bankovky 50 Ks/1940 I. Emisia / Pavuk

Indické státy – známky Wádwhánu / Černý

Cenná psaní / Štefek, Kypast

Z OBSAHU

 

 • (1) Vydanie leteckých známok 1920 - dokončení
 • (6) Podací výplňky na telegramy
 • (8) Múzy Maxa Švabinského II. Eliška
 • (12) Vyjímečný Škrétův dukát v aukci Macho&Chlapovič
 • (14) Německá pošta na Zanzibaru
 • (17) Série bankovky 50 Ks/1940 I. emisia 
 • (19) Revolučné známky 1944-5
 • (21) Indické státy – známky Wádwhánu
 • (II) Zajímavé vydražené položky 76. a 77. Aukce Klim 
 • (příloha 1-4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 15. část

 

 

AUS DEM INHALT

 

 • (1) Flugpostmarken der Ausgabe 1920 (Ende)
 • (6) Formulare zur Aufgabe von Telegrammen
 • (8) Die Musen von Max Švabinský II. Eliška 
 • (12) Außergewöhnlicher Škréta-Dukat in der Auktion Macho&Chlapovič 
 • (14) Deutsche Post in Sansibar
 • (17) Serien der Banknote 50 Ks/1940 I. Ausgabe 
 • (19) Revolutionäre Briefmarken 1944-5
 • (21) Indische Staaten - Briefmarken von Wadhwan
 • (II) Interessante ersteigerte Lose der 76. und 77. Klim-Auktion 
 • (Anhang 1-4) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 15

FROM THE CONTENTS

 • (1) Airmail stamps of the 1920 issue (end) 
 • (6) Forms for posting telegrams 
 • (8) The Muses of Max Švabinský II. Eliška 
 • (12) Exceptional Škréta Ducat in the Macho&Chlapovič Auction
 • (14) German Post in Zanzibar
 • (17) Series of the banknote 50 Ks/1940, first issue 
 • (19) Revolutionary Stamps 1944-5
 • (21) Indian States - Stamps of Wadhwan
 • (II)Interesting lots sold at the 76th and 77th Klim Auctions
 • (Appendix 1 - 4 The post office 602 00 Brno 2 - part 15