Tisk

6/2022


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Mimořádná akvizice prvních novinových známek / Filípek

Letecké známky emisie 1922 - 100 rokov od vydaneia II. Provizória / Květon

Múzy Maxa Švabinského V / Češelka

Štátovka 20 Ks/1942, série Gg 6, Cg 6 / Pavúk

Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 18. Část / Blecha

Z OBSAHU

 

 • (1) Mimořádná akvizice prvních novinových známek
 • (6) Letecké známky emisie 1922 - 100 rokov od vydania II. provizória
 • (10) Múzy Maxa Švabinského V
 • (12) 160 let známek Bergedorf - návštěva u Joachima Fridsche
 • (14) Řády japonského císařství
 • (16) Vzájemné poštovní sazby mezi Slovenskem a českými zeměmi od ukončení bojů 2. světové války do 30.11.1945.
 • (21) Mauricius
 • (II) Upoutávka na výsledky 78. a 79. aukce Klim
 • (V) Štátovka 20 Ks/1942, série Gg 6, Cg 6
 • příloha 1 - 4 Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 18. část  

 

 AUS DEM INHALT

 • Außergewöhnlicher Erwerb der ersten Zeitungsmarken
 • (6) Flugpostmarken der Ausgabe 1922 - 100 Jahre des II. Provisoriums 
 • (10) Die Musen von Max Švabinský V.
 • (12) 160 Jahre Bergedorfer Briefmarken - ein Besuch bei Joachim Fridsche 
 • (14) Orden des Japanischen Kaiserreichs 
 • (16) Postgebühren zwischen der Slowakei und den tschechischen Ländern vom Ende des 2. Weltkriegs bis zum 30.11.1945 
 • (21) Mauritius
 • (II) Ergebnisse der 78. und 79. Klim-Auktionen 
 • (V) Staatsnote 20 Ks/1942, Serie Gg 6, Cg 6
 • (Anlage 1 - 4) Das Postamt 602 00 Brno 2 – Teil 18 

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Exceptional acquisition of the first newspaper stamps 
 • (6) Airmail stamps of the 1922 issue - 100 years of the 2nd provisional 
 • (10) The muses by Max Švabinský V. 
 • (12) 160 years of Bergedorf stamps - a visit to Joachim Fridsche 
 • (14) Decorations of the Japan Empire
 • (16) Postal rates between Slovakia and the Czech lands from the end of World War II to 30.11.1945
 • (21) Mauritius
 • (II) Results of the 78th and 79th Klim Auctions 
 • (V) State note 20 Ks/1942, series Gg 6, Cg 6
 • (Appendix 1 - 4) The post office 602 00 Brno 2 - Part 18