Tisk

3/2023


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

10h zelená vydání „Hradčany“ neperforovaná a její poštovní použití / Filípek

Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov / Češelka

Československé poukážky 20K / 1944 / Pavúk

Knihomol ze Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen / Bhuwalka – Novák

Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 21. Část / Blecha

Z OBSAHU

 • (1) 10h zelená vydání „Hradčany“ neperforovaná a její poštovní použití
 • (4) Poštovní použitie známok II. leteckej emisie
 • (9) Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov
 • Československé poukážky 20K / 1944
 • (19) Řády a vyznamenání krajů a měst ČR, záslužné vyznamenání Zlínského kraje
 • (I) Pruchna
 • (II) Knihomol ze Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang
 • (příloha 1-4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 21. část

 

 AUS DEM INHALT

 • (1) 10h Ausgabe „Hradschin“ grün ungezähnt und ihre postalische Verwendung 
 • (4) Postalische Verwendung der Briefmarken der II. Flugpostausgabe
 • (9) Entwürfe von Legionär-Briefmarken und Aufkleber der Kriegsinvalidenorganisation
 • (18) Tschechoslowakische Gutscheine zu 20K / 1944
 • (19) Orden und Ehrenzeichen der Regionen und Städte der Tschechischen Republik, Verdienstorden der Region Zlín
 • (I.) Pruchna
 • (II.)Der Bücherwurm von Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen
 • (Anlage 1 - 4) Das Postamt 602 00 Brno 2 – Teil 21 

 FROM THE CONTENTS

 • (1) Issue “Hradčany“ 10h green imperforated and its postal use
 • (4) Postal use of the stamps of the II. airmail issue
 • (9) Designs of legionary stamps and stickers of the War Invalids Organisation
 • (18) Czechoslovak vouchers 20K / 1944
 • (19) Orders and decorations of the regions and cities of the Czech Republic, Order of Merit of the Zlín Region
 • (I.) Pruchna 
 • (II.) The bookworm of Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen 
 • (Appendix 1 - 4) The post office 602 00 Brno 2 - Part 21 ......