Tisk

4/2023


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Jean de Sperati: Umělec mezi padělateli  / Novák

Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov (2) / Češelka

Rarity japonské filatelie / Novák

Československé poukážky 100K / 1944  / Pavúk

Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 22. část / Blecha

Z OBSAHU

 • (1) Jean de Sperati: Umělec mezi padělateli
 • (6) Poštové použitie známok II. leteckej emisie
 • (8) Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov (2)
 • (11) Rarity japonské filatelie
 • (16) Československé poukážky 100K /
 • (18) Maroko – lokálne pošty
 •  (I.)Rakouské doplatní známky emise Velké číslice použité v ČSR po 28. 10. 1918
 • (IV.) Knihomol ze Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen (2
 • (příloha 1–4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 22. část

 

 AUS DEM INHALT

 • (1) Jean de Sperati: Ein Künstler unter den Fälschern
 • (6) Postalische Verwendung der Briefmarken der II. Flugpostausgabe
 • (8) Entwürfe von Legionär-Briefmarken und Aufkleber der Kriegsinvalidenorganisation (2)
 • (11) Raritäten der japanischen Philatelie
 • (16) Tschechoslowakische Gutscheine zu 100 K / 1944
 • (18) Marokko - lokale Post  
 • (I.) Österreichische Portomarken der Ausgabe „Große Wertziffer“, in der ČSR nach dem 28.10.1918 verwendet
 • (IV.) Der Bücherwurm von Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen
 • (Anlage 1–4) Das Postamt 602 00 Brno 2 – Teil 22

 

 FROM THE CONTENTS

 • (1) Jean de Sperati: An artist among forgers
 • (6) Postal use of the stamps of the II. airmail issue
 • (8) Designs of legionary stamps and stickers of the War Invalids Organisation (2)
 • (11) Rarities of Japanese Philately
 • (16) Czechoslovak vouchers 100 K / 1944
 • (18) Morocco - local posts
 • (I.) Austrian postage due stamps of the issue “Large Numerals", used in the ČSR after 28.10.1918
 • (IV.) The bookworm of Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen (2
 • (Appendix 1–4) The post office 602 00 Brno 2 - part 22