Tisk

6/2023


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Příručka známek 1918-1939 - I. díl

Zmiešané frankatúry II. a III. emisie čs. leteckých známok (po stopách Zdeňka Kvasničku) / Kveton

Ing. Zdeněk Pokorný / Hauptman

Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov (4) / Češelka

Biennale 2023 – pokračování tradice / Kopřiva

Grau / Valdner

Poštovní poukázky v Těšínském Slezsku / Štefek, Kypast

Z OBSAHU

 

 • (1) Zmiešané frankatúry II. a III. emisie čs. leteckých známok (po stopách Zdeňka Kvasničku)
 • (4) Ing. Zdeněk Pokorný
 • (8) Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov (4)
 • (14) Poukážky 2000K / 1944
 • (16) Grau
 • (19) Poštovní poukázky v Těšínském Slezsku
 • (22) Výstava vzácných poštovních známek Poklady světové filatelie II
 • (V) Nezná náhodou někdo tajemství této staré fotografie?
 • (1-4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 24. část

 

 

 AUS DEM INHALT

 • (1) Mischfrankaturen der II. und III. Ausgabe der tschechoslowakischen Flugpostmarken (nach den Spuren von Zdeněk Kvasnička)
 • (4) Ing. Zdeněk Pokorný
 • (8) Entwürfe von Legionär-Briefmarken und Aufkleber der Kriegsinvalidenorganisation (4) 
 • (14) Gutscheine zu 2000 K / 1944
 • (16) Grau 
 • (19) Postanweisungen im Teschener Schlesien 
 • (22) Ausstellung seltener Briefmarken „Schätze der Weltphilatelie II“
 • (V) Kennt jemand zufällig das Geheimnis dieser alten Fotografie?
 • (Anlage 1 - 4) Das Postamt 602 00 Brno 2

 

 

 FROM THE CONTENTS

 • (1) Mixed frankings of the 2nd and 3rd issue of Czechoslovak airmail stamps (searching for traces of Zdeněk Kvasnička)
 • (4) Ing. Zdeněk Pokorný
 • (8) Designs of legionary stamps and stickers of the War Invalids Organisation (4) 
 • (14) Vouchers 2000 K / 1944
 • (16) Grau 
 • (19) Postal money orders in Těšín Silesia
 • (22) Exhibition of rare stamps "Treasures of world philately II" 
 • (V) Does anyone happen to know the secret of this old photograph?
 • (Appendix 1 - 4) The post office 602 00 Brno 2 - Part 24